Succesfuld workshop om Lærende og Levende Byer

På workshoppen Lærende og Levende Byer blev der talt om og arbejdet med, hvordan man kan overskride de formelle lærings-og ledelsesrum som mødelokalet, konferencerummet, klasselokalet og auditoret. Det var en succesfuld dag med eksemplarisk fremmøde.

11/17/2014

Succesfuld workshop om Lærende og Levende Byer

Fredag d. 14 november afholdt Public-Private platformen workshoppen Lærende og Levende byer omhandlende læringsaktioner i spændingsfeltet mellem uddannelse, teori, praksis og æstetik. Workshoppen var organiseret af assistant professor og PPP medlem Christa Breum Amhøj samt en håndfuld frivillige fra forskellige organisationer, som bidrog til at designe og udføre workshoppen. Til workshoppen var et ideelt fremmøde og Christa fortæller efterfølgende:

”På workshoppen Lærende og Levende Byer blev der talt om og arbejdet med, hvordan man kan overskride de formelle lærings-og ledelsesrum som mødelokalet, konferencerummet, klasselokalet og auditoret. Derfor startede workshoppen ikke i undervisningslokalet, men i Kilens atrium. Her blev deltagerne inviteret til at fabulere om, hvad den lærende og levende by er for dem. Elevatoren  op til lokalet blev brugt som en passage til den lærende og levende by ved, at der blev læst højt af Calvino’s bog om De Usynlige Byer. På den måde blev der taget udgangspunkt i, at byen ikke er der på forhånd, men netop skabes som et ’ affektivt space’, der bliver til i takt med, at vi går og skaber sammen. Pointen med den entré var den, at dét at gøre noget sammen skaber dybere erfarings-og hukommelsesspor spor, der genererer nye muligheder.

Både direktørerne fra kommunerne, Mandag Morgen og forskningsgruppen New Movement slog fast, at det er blevet en helt central ledelsesopgave: Ledelse af velfærd handler ikke længere kun om at konvertere velfærd til et entydigt effektmål eller om at frisætte medarbejdernes indre – og på forhånd givne – potentialer. Ledelse af velfærd handler i højere og højere grad om ”mere og bedre velfærd” ved at katalysere de ’tænkende rum’, der kan skabe helt nye muligheder og stier mellem og på tværs af formelle roller, siloer og organisationsgrænser. Det, som i forskningsprogrammet New Movements også kaldes potentialisering af affektive spaces.

I takt med at oplæggene (fra Herlev og Ringkøbing Skjern Kommune, CBS, Mandag Morgen, Rambøll og COK) tegnede deltagerne selv nye passager til lærende og levende byer. Flere af deltagerne tog tegningerne med hjem med henblik på at aktualisere nogle af de potentielle læringsrum i/mellem deres institutioner.

VIA college har inviteret workshoppen og CBS-forskningsgruppen New Movement til Århus til deres ledelsesnetværk, hvor den i februar vil løbe af stablen.

Se præsentationer fra workshoppen her

PDF icon Et bærende element i Herlev kommunes kommuneplanstrategi - Den lærende og virksomme by

PDF icon Velfærd i bevægelse i Ringkøbing-Skjern Kommune

Letbanen - et medie til at skabe levende og lærende byer i bevægelse, oplæg v. chefkonsulent i Rambøll Peder Kjøgx og direktør i Herlev Kommune Flemming Olsen.

Den Lærende og Levende by, oplæg v. professor CBS Christa Breum Amhøj og PhD studerende in spe Thorbjørn Vittenhof Kristiansen.

 

 

 

The page was last edited by: Public-Private Platform // 05/20/2021