JOBOPSLAG: Studentermedhjælper til CBS Public-Private Platform

Ved Institut for Organisation (CBS) er en stilling som Communications Officer ledig til besættelse fra den 1. oktober 2014. Stillingen er en studenteransættelse tilknyttet CBS Public-Private Platform.

 
08/08/2014

CBS Public-Private Platform er et strategisk initiativ på Copenhagen Business School, der har til formål at integrere, facilitere og udvikle eksisterende og nye aktiviteter inden for forskning, uddannelse og formidling på området for offentlige-private samarbejder og relationer. Platformen bygger således på forsknings- og undervisningskompetencer på tværs af institutter og discipliner på CBS og arbejder for at skabe en unik tilgang til forskning og uddannelse indenfor området offentlig-private samarbejde og relationer for CBS med samfundsmæssig relevans for øje. Platformen ledes af to Academic Directors: Professor Paul du Gay samt Professor Carsten Greve. Den daglige koordinering af platformens arbejde står Project Manager Mette Lisby for.

Arbejdsopgaver 

Studenterstillingen vil primært indeholde arbejdsopgaver i relation til platformens interne og eksterne kommunikation. Arbejdsopgaverne vil bl.a. omfatte følgende:

·         Opdatering/udvikling af hjemmeside og intranet

·         Fremstilling af platformens kvartalvise nyhedsbrev

·         Indhente nyhedshistorier fra platformens klynger og medlemmer

·         Brugen af sociale medier

·         Assistance ved konferencer og seminarer

·         Praktisk hjælp

Forventninger

Det vil være en fordel, hvis du har erfaring med noget af ovenstående. Vi ser gerne, at du har kendskab til offentlig-privat samarbejde og relationer i teori og praksis, men det vigtigste er din person og din indstilling til arbejdsopgaverne.

Vi forventer, at du er i gang med en relevant akademisk uddannelse, gerne med fokus på kommunikation eller journalistik. Derudover forventer vi et højt niveau af selvstændighed og omhyggelighed i opgaveløsningen samt engagement og lærevillighed. Til gengæld kan vi tilbyde et godt arbejdsklima og fleksibilitet med hensyn til planlægning af arbejdstider og mulighed for at påvirke egne arbejdsopgaver. Arbejdssprogene på platformen er såvel dansk som engelsk, hvorfor du forventes at have stærke skriftlige og mundtlige formulerings- og formidlingsevner på begge sprog.  

Den ugentlige arbejdstid vil være på ca. 15 timer og aftales efter behov.

Løn og ansættelsesvilkår vil ske i henhold til HK-organisationsaftalen og Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Offentligt Ansatte Organisationer (OAO-S Fællesoverenskomsten).
Lønnen udgør mellem kr. 115 og kr. 123 pr. time og afhænger af tidligere beskæftigelse inden for kontorfaget og uddannelsesniveau. Der indbetales pension, hvis der er 9 måneders forudgående beskæftigelse inden for den offentlige sektor. Pensionsbidraget udgør 10,28 % af de pensionsgivende løndele.

Det er en forudsætning for ansættelse, at du er aktiv studerende på en videregående uddannelse.
 

Ansøgningsfrist
Ansøgning med cv og karakterudskift fremsendes til Project Manager Mette Lisby mli.ioa@cbs.dk inden d. 1. september kl. 12.00. Spørgsmål til stillingen kan rettes til førnævnte via e-mail eller på telefon 3815 2931. Samtalerne forventes at blive afholdt i uge 38.  

The page was last edited by: Public-Private Platform // 12/17/2017