Innovation handler ikke om at vende alt på hovedet

Innovation: Der er store gevinster at hente, hvis offentlige ledere får skabt forudsætningerne for innovation i hverdagen, og her er kendskab til drift, meningsskabelse og inddragelse nogle af nøgleingredienserne.

24/10/2022

offentlig innovation artikel

Vi hører det igen og igen: Hvis Danmark skal klare sig godt i fremtiden, skal vi være innovative. Men mens mange tror, at dette mantra mest gør sig gældende for private virksomheder, er der kommet et voksende fokus på innovation i den offentlige sektor, hvor der sker masser forandring og fornyelse, men hvor betingelserne for innovation er anderledes.

For hvor man i private virksomheder ofte ser, at udvikling og drift er adskilte, sker innovation i offentlige organisationer i højere grad, når borgere, fagprofessionelle og ledere i samarbejde griber hverdagens problemer og finder nye løsninger. Derfor bør offentlige ledere, der ønsker at skabe innovative forbedringer, engagere sig i driften og være dygtige til at balancere forandring og stabilitet. Sådan lyder budskabet i en ny antologi, der giver forskellige forskningsmæssige perspektiver på innovationsledelse og kommer med praktiske redskaber til ledere.

Bogen hedder ’Ledelse af offentlig Innovation’ og formidler forskningsviden fra 19 forskere og innovationseksperter. Bag den står Anne Reff Pedersen, som til daglig er professor (mso) på CBS, og ph.d. og ledelseskonsulent Ditte Thøgersen.

Anne Reff Pedersen har blandt andet forsket i innovation i offentlige organisationer i en årrække og definerer innovation som en intenderet forandring, som udvikler, implementerer og spreder nye og kreative ideer, der skaber en kvalitativ forandring indenfor en given kontekst.

I et af hendes forskningsprojekter har hun undersøgt forholdet mellem, hvor vigtigt ledere vurderer innovation til at være, og hvor meget tid de bruger på innovation, og hun finder, at der er diskrepans.

”Mange svarer ja til, at innovation er vigtigt, men svarer samtidig, at de ikke bruger særlig meget tid på det. Måske skyldes det, at det kan være svært, og mit håb er, at vi med bogen her kan klæde lederne bedre på”, forklarer hun og understreger, at den dygtigste innovationsleder ikke nødvendigvis selv er den dygtigste innovatør, men snarere den, der formår at spille de andre innovative og samle de rigtige kræfter.

Og det er der i særdeleshed brug for i offentlige organisationer, forklarer forskeren.

”Hvis vi skal løse fremtidens store udfordringer og stadig have et velfærdssamfund som det vi kender, er der brug for løbende tilpasninger, nye samarbejdsformer, faglig udvikling og vovede eksperimenter,” fortæller hun og uddyber:

”Hver dag træffer offentlige ledere masser af beslutninger, der former, hvordan den offentlige sektor fungerer, og hvad borgerne møder. Uanset om du er departementschef, kommunaldirektør, afdelingssygeplejersker eller skoleleder, så spiller du en uomgængelig rolle i udviklingen af den offentlige sektor. Derfor er det vigtigt, at man har redskaber og metoder til at mobilisere, guide og engagerer medarbejdere og andre deltagere i udvikling og implementering af innovative løsninger,” fortæller Anne Reff Pedersen.

Højt vidensniveau skaber et godt udgangspunkt for innovation
Men hvordan skal det så ske? Hvordan laver man succesfulde forandringer i den offentlige sektor, hvor demokratisk beslutningstagning og den bureaukratiske organisationsform er et grundvilkår?

Først og fremmest er innovation ikke uforeneligt med bureaukrati, slår Anne Reff Pedersen fast:

”Der sker faktisk masser af innovation i den danske offentlige sektor, og flere undersøgelser viser, at private og offentlige organisationer er stort set lige innovative. Forskellen er, at innovationen i den offentlige sektor ofte sker på andre præmisser og af andre grunde end i den private sektor. Offentlig innovation er oftere drevet af politiske beslutninger og eksternt og internt samarbejde end af markedskonkurrence.”

Hun peger på, at en væsentlig årsag til, at den danske offentlige sektor er så innovativ, skyldes det høje vidensniveau, som kommer som følge af højtuddannede medarbejderne.

”Danmark har nogle meget veluddannede og kompetente offentlige ledere og medarbejdere med et stort personligt engagement og høje faglige ambitioner,” forklarer hun.  

Ikke altid nødvendigt at vende det hele på hovedet

Spørgsmålet er derfor måske ikke så meget om betingelserne til innovation er til stede i offentlige organisationer, men snarere, hvordan man forstår og håndterer innovation.

”I det offentlige tager mange innovationsprocesser afsæt i hverdagens udfordringer og ressourcer, så innovation behøver ikke at ske ved, at man ’vender det hele på hovedet’. Denne tilgang kan faktisk skabe mistrivsel og stress. Vores forsøg med bogen er netop at åbne op for forskellige tilgange til innovation, som offentlige ledere kan bruge, og mange af de tilgange ser anderledes ud, end de vil gøre i private virksomheder,” lyder det fra Anne Reff Pedersen, som mener, at der findes mange fordomme om innovation:

”Der hersker en opfattelse af, at innovation er at sidde under et træ og udtænke radikale tanker om, at det hele skal laves om. Men innovation er meget bredere end det og kan lige så godt være, når ledere eller medarbejdere fx lykkes med at sætte borgere i spil på en ny måde. Derfor er vigtigt, at man som offentlig leder er tæt på driften, så man forstår processerne, og hvordan de kan tilpasses og gøres bedre.”.

Netop denne tilgang til innovationsledelse, hvor der ikke er en skillelinjen mellem udvikling og drift, og hvor det i højere grad handler om at balancere forandring og stabilitet, stiller nogle andre særlige krav til ledere.

”Offentlige ledere skal først og fremmest skabe rammerne for innovationsprocesser. De har desuden en vigtig rolle at spille i forhold til at oversætte og skabe lokal mening med planer, som bliver pålagt oppefra til medarbejderne. Hvad er formålet med den påtænkte innovation, og hvilken rolle skal medarbejderne spille? Offentlig ledelse handler i høj grad også om at motivere medarbejderne til at tænke og arbejde innovativt. Innovation kræver opbakning fra medarbejderne og er betinget af, at der skabes tid, rum og overskud,” forklarer Anne Reff Pedersen, som kommer med fire enkle råd til ledere, der gerne vil forny hverdagen:

  • Skab en fælles forståelse af de problemer, der skal løses
  • Engager dig i driften din egen organisation
  • Giv andre mulighed og mod til at tænke nyt
  • Lad medarbejderne folde ideerne ud i samarbejde med brugerne

Kom med til spændende gå-hjem-møde i Ledelsesugen, hvor du kan møde bidragsydere til bogen og diskutere ledelse af innovation i den offentlige sektor:
Torsdag d. 3. November Kl. 16:30 - 18:30

Contact

Martine Mengers (mm.slk@cbs.dk)

Journalist, Sekretariat for ledelse og kommunikation, CBS 

Sidst opdateret: Sekretariat for Ledelse og Kommunikation // 11/07/2023