Do you know sexism? Ny podcastserie adresserer sexisme på universiteterne

Forfatterne til bogen 'Sexism in Danish Higher Education and Research' lancerer nu en ny podcastserie, der sætter fornyet fokus på problemet med sexistisk adfærd på danske universiteter.

20/06/2023

Denne nye podcastserie belyser viden om sexisme for at bidrage til kampen mod sexisme og sexistiske krænkelser i universitetsverdenen. Den nye podcast, "Do You Know Sexism?” inviterer forskere og andre ledende eksperter i sexisme indenfor til en diskussion og vidensudveksling for at forebygge sexisme og sexistiske krænkelser på arbejdspladsen - for medarbejdere m.v. ved universiteterne.

Baggrund

Baggrunden for denne nye podcastserie er et initiativ, der blev taget af en gruppe kvindelige universitetsansatte tilbage i 2020. På blot otte dage indsamlede de mere end 750 udtalelser og underskrifter fra universitetsansatte af alle køn.

"Dengang dokumenterede vi, at sexisme og sexistiske krænkelser er et problem på universiteterne. Det førte til, at universiteternes rektorer anerkendte problemet. Samtidig var de ligesom alle andre i tvivl om, hvordan vi bedst greb problemet an, og derfor udarbejdede vi også en forskningsbaseret håndbog,” siger Sara Louise Muhr, professor i diversitet og ledelse ved CBS og en af de seks forskere bag podcastserien.

Resultatet af dette blev bogen 'Sexism in Danish Higher Education and Research', som kortlægger karakteren af sexisme på universiteterne og giver forskningsbaserede forslag til, hvordan man kan håndtere og forebygge sexisme.

Indsigt og viden

"Sexisme og sexistiske krænkelser foregår stadig på universiteterne.  Universiteterne har desværre stadig en patriarkalsk struktur, der giver prioritet til mænds karrierer og lønninger, hvorimod de forskningsområder, hvor der er flest kvindelige studerende og ansatte, konsekvent er underfinansierede. Derfor er denne podcast vigtig. Så længe dette problem ikke bliver løst, vil kvinderne i sektoren forblive dårligere stillet end mænd. Det er selvfølgelig uacceptabelt, både for det danske samfund, for universiteterne og de ansatte," siger Jo Krøjer, lektor i køn og arbejdsliv ved RUC.

Denne podcast giver indsigt i og viden om sexisme.  Indsigt i, hvorfor sexisme trives inden for universitetsverdenen og viden om, hvordan sexisme påvirker individet og arbejdspladsen som en helhed. Som lytter vil du også lære mere om, hvad ledere kan gøre for at forebygge sexisme og håndtere den, når den opstår.

"Ofte sker sexistiske krænkelser på måder, som lægger op til individuel ansvarsgørelse og håndtering. Men sexisme-sager er komplekse, så ledere og andre aktører bliver tit handlingslammede og ude af stand til at respondere hensigtsmæssigt," forklarer Eva Sophia Myers, leder af SDU's Gender Equality Team og en af initiativtagerne til podcasten.

Mere om podcasten

Podcastserien 'Do you know Sexism?’ har syv afsnit. De første fem afsnit udkom 21. juni, og serien støttes økonomisk af RUC, SDU, CBS, AU og KU.

De fleste afsnit er på engelsk for at nå så langt ud som muligt.

Listen to the podcasts here:

Her følger et overblik over alle syv episoder:

Why this podcast is important – intro.

Lektor i ledelse og organisation Mie Plotnikof, AU

Professor i diversitet og ledelse Sara Louise Muhr, CBS

 

 

The Pedagogics and Method of Vignettes as a Tool to Counteract Sexism

Lektor og ph.d. ved Institut for Business Humaniora og Jura Ana Maria Munar

-

 

 

Sexism and the leaky pipeline

Lektor i køn og arbejdsliv Jo Krøjer, RUC

Formand for Dansk Magisterforening Camilla Gregersen

 

 

Bias and Everyday Sexism

Professor i diversitet og ledelse, Sara Louise Muhr, CBS

HR-director i Kemp & Lauritzen Thomas Thorsøe

 

 

Engaging with the elephant in the room – Sexism seen in an organizational perspective

Leder af ’Gender Equality Team’ Eva Sophia Myers, SDU

Professor emeritus i kønsstudier Liisa Husu, Örebro University

 

 

Listening to the victims’ voices

Koordinator af ’Gendering in Research Network’ Lea Skewes, AU

Professor emerita i politologisk kønsforskning Anette Borchorst, AAU

 

 

A human rights approach

Professor i diversitet og ledelse, Sara Louise Muhr, CBS

Chef i Ligebehandlingsafdelingen på Institut for Menneskerettigheder, Bjarke Oxholm

 

 

 

 

 

 

Sidst opdateret: Sekretariat for Ledelse og Kommunikation // 25/01/2024