Med Egne Ord: Ole Andersen, bestyrelsesformand, partner og adjungeret professor

Danske Banks bestyrelsesformand husker ikke sin studietid for de sociale aspekter. Et fuldtidsjob under hele hans uddannelse betød, at aftener og weekender i stedet blev brugt på forberedelse. Læs om hans erfaringer fra CBS, og hvilke øjeblikke fra hans karriere, han ser som de vigtigste. Ole Andersen blev for nylig udnævnt til adjungeret professor på CBS tilknyttet Center for Corporate Governance.

11/05/2015

Ole Andersen
Foto: Christensen Photography

Hvordan var du som studerende på CBS?
Jeg var meget effektiv og rimelig målrettet. Da jeg havde fuldtidsjob under hele mit studieforløb, var det nødvendigt at bruge aftener og weekender til forberedelse. Dette betød, at jeg ikke rigtig havde tid til at dyrke det sociale aspekt som studerende på Handelshøjskolen, som det hed dengang.

Hvordan fik du dit første job?
Jeg fik mit første job, før jeg startede på CBS. I det meste af min studietid arbejdede jeg hos Arthur Andersen & Co. Her fik jeg en professionel skoling, samtidig med at jeg uddannede mig på CBS.

Hvad er den vigtigste erfaring, du fik på CBS, som du stadig bruger i dit daglige arbejdsliv?
Det er svært at sige så mange år efter, men overordnet set så handler det nok mest om metodelære - det at kunne analysere problemstillinger og arbejde metodisk på at finde løsninger. Det samme gælder for så vidt de erfaringer, som jeg over årene har fået fra ophold på diverse internationale Business Schools.

Hvilke øjeblikke i din karriere har været de vigtigste – og hvorfor?
Der har været rigtigt mange vigtige øjeblikke. Jeg har jo haft det fantastiske privilegie at arbejde i forskellige brancher som revision, konsulent, industri, bank og private equity. Alt dette - kombineret med 10 - 15 års bestyrelseserfaring - har bidraget til den erfaring, som jeg i dag har med mig i mine nuværende bestyrelsesjobs.

Jeg har deltaget i nogle spektakulære projekter. Blandt andet refokuseringen af SAS i forbindelse med projekt Alcazar i begyndelsen af halvfemserne. Den første børsnotering i verden af en vindmøllevirksomhed, Nordtank, i 1994 og den efterfølgende fusion med Micon i 1997. Overtagelsen og afnoteringen af ISS i 2005 og den efterfølgende transformation.
Alle disse projekter har været omtalt i medierne, men der har faktisk også været projekter, som jeg heldigvis har sagt nej tak til at medvirke til, og det har heldigvis holdt mig væk fra diverse erhvervsskandaler.

Holder du kontakten med nogle af dine gamle medstuderende? I så fald hvordan?
Jeg har ikke kontakt med tidligere medstuderende eller i hvert fald ikke i den egenskab. Jeg har i dag private og professionelle relationer med folk, som jeg har læst sammen med, men det er ikke studierelationerne, der har ført os sammen. Årsagen er nok, at det ikke var det sociale aspekt, der prægede min studietid.

CBS Alumni

Læs flere alumneartikler

Deltag i diskussionen på LinkedIn

Sidst opdateret: Alumni // 17/12/2017