Med egne ord: Leder i det offentlige Siggi W. Kristoffersen

CBS’ krævende Master of Public Governance ved siden af job og familieliv lærte meget hurtigt Siggi W. Kristoffersen at uddelegere som leder. Over de næste to år har han valgt ’at give tilbage’ ved at være et af de 11 medlemmer af CBS Business Panel.

31/10/2017

Hvordan var du som studerende på CBS?

Min studietid på Master of Public Governance startede først, da jeg havde været på arbejdsmarkedet i 6 år og selv var blevet 33 år. Derfor var jeg helt sikkert en helt anden studerende, end da jeg i en fjern fortid læste Statskundskab på Aarhus Universitet. 

Masteruddannelsen på CBS var ét års studier fordelt på tre kalenderår og med et fuldtidsarbejde ved siden af. Samtidig havde jeg på det tidspunkt kun et enkelt års erfaring som kontorchef, så jeg var først og fremmest en meget travl studerende! Sammen med min alder betød det også, at jeg desværre aldrig fik en fornemmelse af at være en del af et campusmiljø på CBS. 

Til gengæld nød mine medarbejdere godt af i tre år at blive introduceret for et væld af udviklingsprojekter, som jeg kunne tage med tilbage fra undervisningen – om end nogle enkelte medarbejdere måske så en smule trætte ud til sidst over udviklingskadencen. For mig var det en enormt spændende tid, ikke mindst da uddannelsen blander undervisere fra CBS og KU. 

Hvordan fik du dit første job, efter du blev færdig på CBS?

Nu sad jeg jo allerede i et job, mens jeg læste, men kort tid efter afslutningen på uddannelsen blev jeg vicedirektør i egen organisation. Selve rekrutteringen var relativt klassisk – fra kontorchef i centralforvaltningen til vicedirektør i, hvad der svarede til en styrelseskonstruktion. Jeg ved dog, at flere af mine kommunale medstuderende på CBS var aktive i at lægge et godt ord ind for mig. Så netværksdelen på studiet havde også noget at sige. 

Hvilke øjeblikke i din karriere har været de vigtigste for dig - og hvorfor?

Der er jo noget Kierkegaard’sk i at se tilbage og forsøge at forstå den rejse, der lige præcis har ledt til det sted, jeg sidder i dag. I tilbageblikket kan man have en tendens til at overdrive sammenhængen i, hvad der har ført til hvad. I realiteten tror jeg meget mere på tilfældigheder i karrieren end på enkelte definerende øjeblikke. Der er jo også en del øjeblikke, der ikke er opstået, hvilket har været ligeså afgørende. 

På trods af tilfældighederne er jeg dog helt overbevist om, at det er vigtigt at have en forestilling om, hvad man arbejder hen imod – det skubber én videre i karrieren, også selvom man ikke nødvendigvis kan planlægge retningen.

Jeg har flere gange i min karriere skiftet mellem det private og det offentlige, og jeg ser en stor værdi i at have gjort mig erfaringer begge steder. Der er meget inspiration i at kunne tage idéer og konkrete værktøjer med på tværs af sektorerne. 

Ét øjeblik, der i tilbageblik har vist sig definerede, var mit relativt tilfældige skift til Københavns Kommune, hvor jeg dengang havde en god studiekammerat, som sagde sin stilling op. Uvidende om offentlige ansættelsesregler ringede jeg til hans chef og sagde, at de kunne ansætte mig i stedet, hvilket heldigvis blev resultatet efter en lang ansættelsesproces. Han tvang mig til at starte i det, han kaldte ”kommunal kravlegård”, dvs. at lære offentlig økonomistyring fra bunden, hvilket har været helt afgørende for min videre færd. 

Et andet definerende øjeblik var, da jeg senere fik ansvar for digitalisering af kommunale serviceydelser på et tidspunkt, hvor vi var absolut førende i verden på området. Det sendte mig ud i verden, hvor jeg på digitaliseringskonferencer kunne fortælle om det danske digitaliseringseventyr. Det gav en helt anden type erfaringer, end studiet eller dagligdagen bag skrivebordet kunne.

Hvad er den vigtigste erfaring, du fik på CBS, som du stadig bruger i dit daglige arbejdsliv?

Det var helt grundlæggende vanskeligt at være relativt ny kontorchef og køre en masteruddannelse ved siden af, og flere gange undervejs bandede jeg også ad mig selv for at have kastet mig ud i det. Det gav mig til gengæld tidligt i ledergerningen en evne til at uddelegere opgaver på en god måde, hvilket jeg ikke havde været særligt systematisk omkring indtil da. 

Med afhandlingen (om strategisk selvledelse) fik jeg desuden mulighed for at fordybe mig fagligt i et emne, der fortsat har daglig relevans for den måde, jeg er leder på. Blandt fagene på uddannelsen husker jeg særligt Anders Berg-Sørensens fag om etik og moral i politiske systemer. En af de centrale diskussioner var, om man dog ikke godt kunne finde et holdbart argument for at lyve bare en lille smule eller for at fortie om sandheden, hvis det var i en større sags tjeneste. Det kan man naturligvis ikke.

Har du beholdt en relation til CBS, siden du blev færdig?

Jeg er meget aktuelt blevet bedt om de næste to år at være et af de 11 medlemmer af CBS Business Panel, hvor vi på tværs af industrier og sektorer skal hjælpe CBS med at facilitere videndeling og samarbejde med erhvervslivet og samfundet som helhed. Jeg ser meget frem til som repræsentant for et stort velfærdsområde i den offentlige sektor at være med til at påvirke den rolle, CBS har – ikke blot konkret i forhold til erhvervslivet, men også som samfundsinstitution.

Sidst opdateret: Alumni // 20/10/2021