Asmaa

Mød Asmaa, en studerende på cand.merc.(jur.).

Hvorfor valgte jeg min uddannelse (og CBS)?
Jeg valgte min studieretning, idet jeg altid har haft en interesse for uddannelse med brede erhvervsmuligheder. Jeg foretog den endelig beslutning, efter jeg mødte en cand.merc.(jur.) studerende på mit praktikophold. Den pågældende kom med rationelle argumenter for, hvorfor en erhvervsjuridisk vej ville være fordelagtig kontra en almindelig jurauddannelse. Derudover kunne jeg ikke forestille mig at procedure i en retssal, hvilket gjorde mit valg mere lige til. Derfor kan det at kommunikere med de studerende være til gavn i beslutningsprocessen.

Hvad er det bedste ved min uddannelse?
Det bedste ved min uddannelse er, at den giver mulighed for at opbygge en bred faglig profil, som består af forskellige fagområder. Din faglige profil kan videreudvikles ved at få et relevant studiejob eller deltage i studieforeninger, CBS’ eksterne foreninger eller sommerskole. Jeg har benyttet mig af alle disse muligheder, hvilket har skabt et større overblik af mine interesseområder. Studiemiljøet på uddannelsen giver mulighed for at opbygge et bredt professionelt netværk, hvilket er en vigtig ressource ude i erhvervslivet.

Hvordan oplever jeg den faglige niveauforskel mellem min bachelor- og kandidatuddannelse
Under min kandidatuddannelse oplever jeg en markant stigning i det faglige niveau sammenlignet med min bacheloruddannelse. Kandidatuddannelsen bruger store dele af de grundlæggende principper fra bachelorgraden HA(jur.). Den naturlige overgang hjælper med at skabe sammenhæng mellem juraen og økonomien. Cand.merc.(jur.) har en mere avanceret tilgang til fagene, idet niveauet forhøjes. De juridiske og økonomiske fag er ikke længere opdelt i hver sine teorier, men i stedet integreret som en helhed, hvilket alle tidligere HA(jur.)-studerende kan genkende fra projekter på HA(jur.).

Hvad er de største udfordringer på min uddannelse?
De største udfordringer er de praktiske formaliteter. Det er et krav, at man kender til de grundlæggende principper inden for de juridiske og økonomiske fag, da man skal bruge en masse fra det, man har lært på bachelorniveau. Derudover har cand.merc.(jur.) uddannelsen et stort pensum, hvilket kræver, at man strukturer sin tid ud fra pensumkravet. Det integreret faglige niveau øges, hvorfor det er vigtigt, at man forholder sig stærk indenfor begge områder. Den høje faglige standard afspejles også i eksaminerne.

Hvad ville jeg gerne have vidst, inden jeg startede på studiet?
Jeg ville gerne have vidst, at der er mulighed for at tage fag med studerende på tværs af andre uddannelser. CBS afholder case competitions, valgfag på kandidaten og sommerskole, hvor der er mulighed for faglige interaktioner på tværs af studier. Det store pensum fylder meget på studiet, hvilket gør det tidskrævende at forberede sig til eksamen, forelæsningerne samt øvelsesholdene. Det er vigtigt at bruge sit netværk på studiet, da ens tvivl hurtig kan forsvinde, hvis man tager initiativet til at spørge sit netværk.

Hvad vil jeg gerne efter mit studie?
Uddannelsen åbner op for en masse karrieremuligheder inden for både jura og økonomi. Som f.eks. det offentlige, advokatbranchen og finanssektoren. Jeg håber på at arbejde i en branche, hvor jeg kan løse juridiske problemstillinger og foretage økonomisk rådgivning. Derudover vil jeg gerne arbejde i en virksomhed, hvor der er diversitet samt mulighed for intern faglig udvikling. Hvad den endelige branche bliver, det må tiden vise. Lige nu er mit fokus på at få en bred faglig profil, som vil gavne mine kompetencer efter endt uddannelse.

Hvis jeg kunne give mig selv et godt råd, inden jeg startede...
Det første år på HA(jur.) undervurderede jeg værdien af opgaveløsning af tidligere eksamensopgaver under eksamensforberedelsen. Det er vigtigt at forestå eksamensstrukturen og sammenhængen mellem teori og endelige eksamensopgaver. Ud over det nævnte, ville jeg inddrage mig selv i yderligere organisationer som har en faglig sammenhæng. Jeg har efterfølgende fundet ud af, at det er givende at udfordre sig selv i ukomfortable scenarier, da det kan føre til at stifte bekendtskaber med nye studievenner.

Sidst opdateret: Web editor - Student Communications // 02/01/2024