Andreas

Mød Andreas, en studerende på cand.merc.(jur.)

Hvorfor valgte jeg min uddannelse (og CBS)?
Jeg valgte min studieretning, da jeg altid har haft en interesse for de merkantile fag. Senere hen blev jeg også meget interesseret i den erhvervsjuridiske del af jurastudiet. Jeg kunne ikke se mig selv læse ren jura, grundet de mange - for mig uinteressante - fag, ligesom jeg ikke kunne se mig selv læse ren økonomi. Efter at have undersøgt mulighederne fandt jeg studieretningen, som ligger i et spændende krydsfelt mellem de to discipliner. 

Hvad er det bedste ved min uddannelse?
Det bedste ved min uddannelse er, at jeg går på et studie, hvor der både er mulighed for at opbygge en stærk faglig profil og udvikle sig fagligt, samtidig med at der er et godt studiemiljø. Uddannelsen er tæt forbundet med erhvervslivet, hvorfor jeg også allerede i starten af min bachelor fik et studierelevant job, ligesom der er gode karriere- og fremtidsmuligheder. Desuden er de studerende på HA(jur.) og cand.merc.(jur.) særdeles aktive i studenterforeningen FEJ, hvilket giver et solidt socialt netværk meget hurtigt.

Hvordan oplever jeg den faglige niveauforskel mellem min bachelor- og kandidatuddannelse?
Der er stor forskel på niveauet, når man går fra bachelor- til kandidatuddannelsen. En stor del af dette har jeg oplevet i forbindelse med den stadigt større integration af jura og økonomi, hvor man tvinges til at skulle se disciplinerne samlet, modsat tidligere hvor man har kunnet sætte dem mere i to separate kasser. Dog bygger kandidaten i høj grad videre på stof man kender fra bacheloren, hvorfor man med en bachelorgrad i HA almenerhvervsøkonomi har et solidt fagligt fundament. 

Hvad er de største udfordringer på min uddannelse?
En af de udfordringer man skal være bekendt med, inden man vælger cand.merc.(jur.), er, at der er et stort pensum. Man skal således være i stand til at sætte sig koncentreret og læse mange sider. Man skal også have en stærk faglig ballast inden for både jura og økonomi, og det er således ikke nok "kun" at være dygtig indenfor det ene felt. Derudover er det selvsagt en stor udfordring at skulle integrere disciplinerne jura og økonomi med hinanden, hvorfor det også er ekstra vigtigt med et stærkt fagligt fundament i begge discipliner.

Hvad ville jeg gerne have vidst, inden jeg startede på studiet?
Jeg ville gerne have været forberedt mere på, hvor stort et læsepensum der er på studiet, da det er tidskrævende at skulle forberede og læse op til forelæsningerne. Jeg ville også gerne have vidst, at studiet i høj grad består af søde og hjælpsomme studerende, der vil hinanden det bedste. Udadtil har studiet ry for at være elitært og at alle studerende gerne vil skabe en karriere for dem selv, det kan selvsagt virke lidt skræmmende, indtil man får dette afkræftet og lærer, at de fleste studerende gerne vil løfte i flok og hjælpes ad.

Hvad vil jeg gerne efter mit studie?
Efter endt uddannelse vil jeg gerne fortsætte med at arbejde i advokatbranchen inden for mit nuværende felt. Jeg håber derfor at kunne blive erhvervsjuridisk fuldmægtig i advokatbranchen og tilegne mig mere viden som specialist inden for bank og finansieringsret. Her er der gode muligheder for både at skabe sig en karriere og samtidig blive fagligt udfordret i en spændende og alsidig hverdag, hvor det ofte går hurtigt, og hvor man både skal kunne arbejde med mennesker samt være i stand til roligt og koncentreret at fordybe sig i juraen.

Hvis jeg kunne give mig selv et godt råd, inden jeg startede...
Det første halve års tid på studiet negligerede jeg, hvor vigtigt det var at have en tilknytning til studenterforeningen for HA(jur.) og cand.merc.(jur.) Foreningen af Erhvervsjurister (FEJ). Jeg har efterfølgende lært, at det er godt sted at møde nye venner og bekendte, som man både kan ses med i private og sociale sammenhænge, men som også kan være et godt netværk til enten at skrive projekter med eller få et nyt job.

Sidst opdateret: Web editor - Student Communications // 11/07/2023