Human Resource Management

I en verden hvor betydningen af viden, service og mennesker i stigende grad er relevant og afgørende, bidrager HRM med at give dig indsigt i og viden om brugen af menneskelige ressourcer og relationer, som et vigtigt element for ledelse af organisationer. HRM bidrager således til at forstå og analysere (samt løse) HR relaterede problematikker både teoretisk og i praksis.

 

Fag og indhold

HRM ’fra vugge til grav’
Uddannelsen dækker hele medarbejderlivscyklussen inden for HRM. Fra rekruttering, over udvikling og motivation, til afvikling, afskedigelse eller seniorordninger for medarbejdere. Du vil få en viden og indsigt, der bl.a. gør dig i stand til at foretage intern og ekstern rekruttering, at designe job og planlægge medarbejder- og organisationsudvikling. Derudover vil du også lære at udvikle og gennemføre forskellige personalepolitikker (work-life-balance, motivation, belønning etc.) og at indhente og analysere data om medarbejdertrivsel og performance, ligesom du også vil få viden om afskedigelse af medarbejdere. Overordnet set lærer du at analysere samspillet mellem personer, arbejdsopgaver, job og ledelse – og kan derfor både arbejde praktisk og ledelsesmæssigt med HRM.  

HRM både internt og eksternt
HRM fokuserer ikke alene på det, der foregår internt i organisationer. Du kommer også til at lære om og forholde dig til den (eksterne) sammenhæng, HRM indgår i, fx i relation til brancher, arbejdsmarkedet, nationalitet og den kultur det foregår i, samt få viden om både økonomiske, politiske og juridiske perspektiver, der relaterer sig til HRM. Politisk kommer du til at beskæftige dig med emner som beskæftigelsespolitik, social inklusion på arbejdsmarkedet og ligestillingspolitik, og økonomisk ses der på, hvordan lokal og global påvirkning influerer på arbejdsmarkedet, dets specialisering og fleksibilitet. Kulturelt kigges der bl.a. på områder som work-life-balance og meningsfuldt arbejde, og juridisk arbejdes der med danske og EU-retslige reguleringer, der påvirker HRM-arbejdet, fx ligestilling, mangfoldighed og arbejdskraftens bevægelighed.

HRM er således både internt og eksternt i forhold til organisationer, og du bliver på den måde i stand til at håndtere HRM-arbejde i organisationer og i relation til omverdenen, ligesom du vil kunne forholde dig strategisk og ikke mindst ledelsesmæssigt til HRM.

Projektforløb i virksomhed
HRM-uddannelserne indeholder et obligatorisk projektforløb i en dansk eller international virksomhed, for at du som studerende får mulighed for at afprøve teori i praksis. Samspillet mellem teori og praksis er centralt på uddannelsen og projektforløbet er med til at styrke den læring.

Her får du mulighed for i praksis at arbejde konkret med HRM, og derigennem får du også indblik i, hvor stor en betydning HRM har for en virksomhed. For at koble teori med den praksis, du arbejder med i en virksomhed i 10 uger, så skal der skrives en skriftlig rapport. Ved rent faktisk at prøve at arbejde med denne kobling mellem teori og praksis oplever mange at få en god fornemmelse for, hvordan også anden teori vil kunne omsættes til praksis.

Cand.merc. HRM
Som cand.merc.HRM’er fortsætter du med anden del af det fælles belønningsledelsesfag og går yderligere i dybden med målinger af omkostninger og indtægter ved forskellige HRM-initiativer og strategier og udfordrer således yderligere de økonomiske aspekter i belønningsledelse. Der fokuseres endvidere på mulighederne for at bruge målingssystemerne til ledelse, ligesom der gås i dybden med problemstillinger som tillid og normer, der kan være afgørende for, om målingerne virker i praksis.

Du vil som cand.merc.HRM’er derudover have et kursus, der fokuserer på samspillet mellem teorier om HRM, organisering og ledelse.
For at forstå relationen mellem HRM, organisering og ledelse bliver du introduceret til meget forskellige teoriområder, fx innovation og kreativitet, følelser i organisationer, kritisk mangagement-teorier, magt og politik i organisationer og organisationskultur. Det at kunne relatere og kombinere teorier på tværs giver dig et bedre udgangspunkt for at reflektere i praksis og fungere som forandringsagent i organisationer.

Cand.merc./Cand.soc HRM – hvad er forskellen?
Hvor du som cand.merc.HRM’er fokuserer på ovenstående, har cand.soc.HRM’erne et kursus om organisation og arbejdsmarked. Cand.soc.HRM’erne lærer her at analysere organisationer og dele af organisationer, ligesom de lærer at analysere arbejdsmarkeder og deres udvikling på forskellige fagområder.

Det er bachelorbaggrunden, der afgør, om du kan blive optaget på cand.merc. eller cand.soc. I undervisningen er det meget berigende med studerende med meget forskellige bachelorbaggrunde, da det giver et bredt spektrum af kompetencer og dermed mange forskellige vinkler og interessante spørgsmål i undervisningen. Det er tydeligt, at der kommer en helt anden dialog i undervisningen, når studerende ikke blot har traditionelle CBS-bacheloruddannelser som fx HA som baggrund, men der også er studerende, der har læst andre og forskelligartede bachelorer, fx sociologi eller psykologi.

I størstedelen af kurserne på HRM undervises cand.merc.HRM’er og cand.soc.HRM’er sammen, da I som studerende skal lære samme kompetencer inden for HRM-området. Forskellen på de to uddannelser er først og fremmest den forskellige bachelorbaggrund. Derudover består forskellen af kurser på 15 ECTS, hvor undervisningen på de to uddannelser er væsensforskellig, og fagligheden på de to uddannelser dermed differentieres. Det er således både bachelorbaggrunden og det lidt differentierede faglige fokus, der er med til at skabe forskellige profiler for dig som hhv. cand.merc.HRM- og cand.soc.HRM-studerende.
 

Opbygning

HRM er en toårig kandidatuddannelse, der består af i alt 4 semestre, fordelt på efterår og forår. Efterårssemestret løber fra starten af september til slutningen af november med eksaminer i december og januar, mens forårssemestret løber fra starten af februar til slutningen af april med eksaminer i maj og juni.

1. og 2. semester består af obligatoriske fag, 3. semester af valgfag og 4. semester af kandidatafhandling.

Muligheder undervejs i uddannelsen

Som et alternativ til det traditionelle projektorienterede forløb i virksomheder eksisterer EHRM (European HRM), som er et samarbejde på tværs af 6 europæiske universiteter, hvor der er mulighed for at få international erfaring på en anden måde. Studiet består af tre undervisningsforløb, i tre forskellige lande og de studerende løser konkrete problemer, i en konkret virksomhed, i tværkulturelle grupper. Forløbet foregår fra april til juli og udbydes til ca. 6 HRM-studerende pr. år. Se mere her.

På andet år af uddannelsen har du mulighed for at søge ind på CEMS-programmet og få en double degree.
Du kan også vælge at bruge en del af dit tredje semester på at få en minor i et af de specialiserede forløb der tilbydes.

Oversigt over uddannelsen

1. Semester 2. Semester 3. Semester 4. Semester
HRM i teori og praksis (7,5 ECTS) Strategisk HRM (7,5 ECTS) Valgfag / Udveksling (30 ECTS) Kandidatafhandling (30 ECTS)
Human Resource Development (7,5 ECTS) Human Capital Analytics (7,5 ECTS)
Performance Management (7,5 ECTS) Projektorienteret forløb (15 ECTS)
Labour Economics (7,5 ECTS)

Du kan finde beskrivelser af de enkelte fag i kursusoversigten i studieordningen for Human Resource Management.

Sidst opdateret: Student Affairs // 12/03/2018