Med CBS-professor i spidsen skal ekspertgruppe støtte håndtering af tech-giganter

Ny teknologi er blevet en uundværlig del af hverdagen. Men med udviklingen følger nye dilemmaer. Derfor har regeringen nedsat en ekstern ekspertgruppe som skal udvikle forslag til at sætte rammer for tech-giganterne.

01/07/2022

Mikkel Flyverbom

Foto: Bjarke MacCarthy

Professor Mikkel Flyverbom fra CBS er udnævnt som formand for en ekstern ekspertgruppe, som regeringen har nedsat, og som skal understøtte arbejdet med at sætte rammerne for tech-giganterne.

”Tech-giganter har opnået en stor indflydelse i vores samfund, og præger vores liv i stigende grad. Det er meget velkomment og nødvendigt, at regeringen har valgt at sætte fokus på denne vigtige dagsorden” siger Mikkel Flyverbom og fortsætter:

Som formand for ekspertgruppen ser jeg frem til at understøtte regeringen i dens fremadrettede arbejde med techdagsordenen, særligt fordi medlemmerne af gruppen er nogle af de dygtigste eksperter i landet og derfor kan bidrage til vigtig nytænkning på området

Gruppen skal udvikle konkrete forslag til, hvordan vi nationalt og internationalt kan tage hånd om tech-dagsordenen og håndtere problemer med teknologier og algoritmer, forretningsmodeller, datahøst og nuværende løsninger som samtykke.

Nye muligheder har medført skyggesider

Store tech-virksomheder som Google, Facebook, Amazon og Apple har gjort det muligt for os at kommunikere, købe varer eller danne fællesskaber. De har bragt et væld af nye muligheder for både private, organisationer og forretninger.
Men de mange muligheder betyder omvendt nye og store udfordringer med bl.a. spredning af ulovligt og skadeligt indhold, unfair konkurrencevilkår, skatteforhold, digital mistrivsel hos børn og unge, uigennemsigtige algoritmer og polariserende mekanismer, der kan undergrave vores demokratiske principper og samfundsværdier.

Se ekspertgruppens sammensætning og opgaver og læs Erhvervsministeriets pressemeddelelse

Mikkel Flyverbom forsker i digitale transformationer, som er et særligt indsatsområde på CBS. Han er desuden med i Dataetisk Råd.

Læs mere om Mikkel Flyverbom

Sidst opdateret: Sekretariat for Ledelse og Kommunikation // 11/07/2023