Hvorfor 46 CBS-alumner ‘giver det videre’ som mentorer

En af de mange måder, CBS’ alumner involverer sig i CBS på, er ved at være mentor i CBS’ mentorprogram. Hen over fem vintermåneder mødes de og diskuterer karriere med en gruppe engagerede studerende. Det får de studerende – ud fra alle tilbagemeldinger at dømme – rigtig meget ud af. Men hvad får mentorerne ud af engagementet? Vi har spurgt fire af dem.

21/02/2018

female mentor
Stock photo: photographee.eu (Shutterstock)

Hen over vinteren 2017-2018 har 46 alumner meldt sig frivilligt som mentorer for i alt 248 studerende. Hver mentor har et hold på ni-ti kandidatstuderende på første år eller bachelorstuderende på tredje år. I løbet af fire mødegange deler de ud af deres erfaring fra og indsigt i arbejdsmarkedet for at inspirere til det bedst mulige første skridt ind i karrieren.

Mentorerne er kun ét element i CBS’ mentorprogram, et eksklusivt karriereudviklingsprogram og netværk for CBS-studerende, der er indstillede på at levere en dedikeret indsats for at investere i deres karriere og gøre sig mere interessante for potentielle arbejdsgivere. Programmet byder også på traditionel karriererådgivning, seminarer, netværksmøder og værktøjer til personlig indsigt og professionel udvikling. 

Men det helt centrale – og det, de studerende efter eget udsagn får mest ud af – er kontakten til deres erhvervsaktive mentor. Men hvad får mentorerne ud af at engagere sig i et hold studerende? Vi har spurgt fire af dem.

Peder Pedersen, CBS mentor

Peder Kofoed Pedersen, Regional Sales Manager i Hilti

Peder Kofoed Pedersen er HA Almen og cand.merc. i Økonomisk Markedsføring fra 2006. Efter en længere årrække i Miele, hvor han bestred flere stillinger som produktchef og senere marketingchef, kom han til Hilti, der designer og producerer avanceret værktøj, software og services til den professionelle byggeindustri verden over. 

Hvorfor valgte du at blive mentor?
Jeg valgte primært mentor-rollen af to årsager. For det første syntes, jeg at mentee forløbet lød som et fantastisk tilbud til CBS-studerende, og det havde helt sikkert været noget, jeg selv ville have søgt om, dengang jeg studerede. Derfor anså jeg det for vigtigt at støtte op om konceptet. For det andet ønskede jeg at møde en flok dygtige CBS-studerende, som kunne udfordre mit eget verdensbillede og bidrage med ny viden og indsigt.

Hvad får du personligt og professionelt ud af mentor-rollen?
Som mentor har jeg personligt glæde af de nye perspektiver, som de studerende byder ind med i løbet af vores mentee sessions. De er ikke bange for at udfordre og for at tage en konstruktiv dialog om alt fra, hvordan et godt CV laves, til hvordan man kan gribe specifikke opgaver an inden for salg, marketing og ledelse. Rent professionelt får jeg et indblik i, hvordan fremtidens jobansøgere tænker, og hvilke jobmuligheder de drømmer om. Min mentee gruppe er desuden meget international i sammensætning, og dermed er jeg så heldig at samtidigt få ganske mange forskelligt input på de emner, vi diskuterer. 

Hvad får din arbejdsgiver ud af din rolle som mentor på CBS?
Min arbejdsgiver får en værdifuld indsigt i, hvordan en mangeartet gruppe af superdygtige og ambitiøse CBS-studerende tænker og prioriterer. Hvad er for eksempel vigtigt for dem i en ansættelsessituation? Hvilke forventninger har de til en moderne arbejdsplads? Hvad kan de byde ind med af nye metoder og viden? Indsigter som disse er utrolig nyttige for enhver virksomhed, der ønsker at holde sig orienteret, og som samtidigt ønsker at tiltrække de største talenter.

Ashvind Guness, CBS mentor

Ashvind Kumar Guness, Investment Director i Danske Bank

Ashvind Kumar Guness er MSc in International Business og CEMS Master’s in International Management fra 2009. Han arbejder i Danske Banks Formueforvaltnings afdeling for alternative investeringer, hvor Danske Bank foretager investeringer af unoterede værdier på tværs af kapitalstrukturen gennem direkte investeringer og midler.

Hvorfor valgte du at blive mentor?
Jeg blev mentor fordi jeg ønskede en bedre forståelse af, hvordan studerende tænker om deres karriereambitioner og potentielle veje til beskæftigelse.

Hvad får du personligt og professionelt ud af mentor-rollen?
Personligt er det altid en lærerig oplevelse at møde nye mennesker, og i mit tilfælde også mennesker fra andre kulturer. Helt specifikt får jeg gennem diskussioner med mentees udfordret mine egne synspunkter og opfattelser af ting. Professionelt kan jeg udvide mit netværk gennem både mentees og mentorer.

Hvad får din arbejdsgiver ud af din rolle som mentor på CBS?
Det giver mig muligheden for at brande min arbejdsgiver overfor potentielle fremtidige medarbejdere og er også en kilde til rekruttering.

Oliver Victor Wormslev Petersen, CBS mentor

Oliver Victor Wormslev Petersen Senior Route Development Manager i Københavns Lufthavn

Oliver Victor Wormslev Petersen er cand.merc.EMF fra 2005 og har siden hovedsageligt arbejdet med markedsanalyse, forretnings- og strategiudvikling samt salg. Efter stillinger i de amerikanske virksomheder 3M og ACNielsen, i sidstnævnte som konsulent og produktchef, har han i otte år arbejdet i Københavns Lufthavn, især inden for ruteudvikling med ansvar for Europa og Afrika, hvor han tiltrækker nye flyruter og mere flykapacitet på eksisterende ruter.

Hvorfor valgte du at blive mentor?
Jeg var meget glad for min tid på CBS og så mentorrollen som en mulighed for at give noget tilbage fra min karriere til nuværende studerende på min gamle uddannelsesinstitution –  i forhold til, hvordan man opnår det, man gerne vil med sit liv og sin karriere, hvad der forventes af en ny dimittend i det private erhvervsliv, og hvordan man finder den rette hylde for sig selv. Dertil kommer ønsket om at hjælpe danske og europæiske unge til at få så god en karrierestart som muligt, så dansk og europæisk erhvervsliv klarer sig godt i fremtiden.

Hvad får du personligt og professionelt ud af mentor-rollen?
Jeg får et indblik i, hvordan det er at være studerende på en videregående uddannelse med et kommercielt mål i dag, 12 år efter jeg selv blev cand.merc.. Det er relevant i forhold til mit arbejde at få indsigt i, men det er også givende at kunne hjælpe andre videre. Jeg husker ikke, at der var noget mentorprogram, da jeg læste, men det er en god idé – og med to børn håber jeg, at denne type program bliver en varig succes, så også de en dag vil kunne få engageret støtte til de første skridt i karrieren, hvis de for eksempel skulle vælge at læse på CBS. 

Hvad får din arbejdsgiver ud af din rolle som mentor på CBS?
Min arbejdsgiver får en medarbejder, der bliver endnu bedre til at forstå for eksempel yngre kollegaers behov for støtte eller rådgivning til en opgave. Og så er jeg ansat i en dansk virksomhed, som jævnligt søger nye ansatte – og jo dygtigere og mere afklarede, dimittenderne er, desto bedre. Ikke bare for min arbejdsgiver, men også for det danske og europæiske samfund som helhed.

Jan Elleby, CBS mentor

Jan Elleby, Vicepolitiinspektør i Rigspolitiet

Jan Elleby er Master of Public Governance fra 2015. Han arbejder i Rigspolitiets afdeling for Forretningsudvikling under Koncern-IT og sikrer god implementering af IT-værktøjer til det operative arbejde. Han har tidligere været HR-chef, logistikchef og arbejdet med efterretning og analyse. Derudover arbejder han lejlighedsvist for politiet i udlandet og tilbringer derfor 3-8 uger om året med ledelsesundervisning i forskellige afrikanske lande.

Hvorfor valgte du at blive mentor?
Jeg har tidligere været mentor for unge politiledere på vej frem i systemet og fandt rollen meget interessant og givende. Jeg blev mentor på CBS, fordi jeg ville teste, om det gav mening for både mig og mine mentees at være mentor for studerende, der ikke har noget med politiet at gøre. At mødes med unge mennesker på denne måde er desuden med til at udvide min egen horisont.

Hvad får du personligt og professionelt ud af mentor-rollen?
Jeg træner mig selv i at lytte koncentreret for at bringe samtalerne derhen, hvor det kan gavne mine mentees. Jeg får en forståelse for, hvilke bekymringer de unge har om præstationer, studier og fremtid, og det giver mig yderligere værktøjer til at forstå unge politifolk, der skal benytte de IT-redskaber, jeg implementerer. Personligt er det en stor fornøjelse at møde engagerede og dygtige – men også bekymrede – studerende.

Hvad får din arbejdsgiver ud af din rolle som mentor på CBS?
Mentor-arbejdet foregår i min fritid og er uafhængigt af min arbejdsgiver, der dog nyder godt af den personlige og professionelle udvikling af min indsigt som nævnt ovenfor.

Læs mere om CBS' mentorprogram

 

Sidst opdateret: Alumni // 20/10/2021