Open Access på CBS

CBS publicerede i maj 2019 en revideret version af Open Access-politikken. Målet er fortsat at sikre fri adgang for alle til digitale versioner af CBS-forskernes videnskabelige publikationer.

I 2008 underskrev CBS Berlin-deklarationen “The Berlin Declaration on Open Access to Knowledge in the Sciences and Humanities”, og i 2009 publicerede CBS en Open Access-politik. Politikken blev revideret i maj 2019.

CBS’ Open Access-politik indebærer, at CBS og CBS’ forskere arbejder for fri adgang for alle til at læse og anvende universitetets videnskabelige publiceringer i digital form.

Målet er at styrke effekten af forskningen ved at sikre, at alle kan tilgå forskningen uden finansielle, tekniske eller juridiske restriktioner.

Sidst opdateret: CBS Library // 15/11/2021