De Danske Erhvervsdrivende Fonde (Erhversdrivende Fonde)


Abstract:

De erhvervsdrivende fondes betydning for dansk økonomi måles først og fremmest ved de fondsejede virksomheders andel af beskæftigelse, jobskabelse, værditilvækst, forskning og udvikling m.v., som det vil være hensigtsmæssigt at følge over tid med respekt for forskelle på fondenes regnskabsprincipper. Målingerne kan foregå ved at kombinere data fra fondsmyndighederne, virksomhedsstatistikken og nationalregnskabet med respekt for forskelle i regnskabsprincipper, herunder ikke mindst i hvilket omfang fonde og virksomheder udarbejder konsoliderede regnskaber.

Type:

Multiple financing sources

Bevillingsgiver:

COWIfonden, Lauritzen Fonden, Knud Højgaards Fond, Carlsbergfondet, Augustinus fonden, Lundbeckfonden, Rambøll Fonden, LEO Fondet, Novo Nordisk Fonden

Institut:

Institut for International Økonomi og Virksomhedsledelse

Samarbejdspartnere:

Novo Nordisk AS

Status:

Afsluttet

Startdato:

01-11-2011

Slutdato:

30-06-2019

The page was last edited by: Dean's Office of Research