brsacc

Department of Accounting

Birgitte Rousing
Svenningsen
External lecturer
E-mail:
brs.acc@cbs.dk

Presentation and academic fields

Revision (specielt intern revision), interne kontroller, regnskab, risikostyring, compliance og økonomistyring.

Professional and/or academic experience

Undervisning på valgfaget intern revision (cand.merc.aud.) siden 2017
Censor i revision, regnskab og erhvervsøkonomiske fag siden 2015

Pedagogical experience/method skills/supervision

Specialvejleder cand.merc.aud. siden 2017