Project Participants

Kan mindfulness påvirke uhensigtsmæssigt forbrug? Et eksplorativt studie i ubevidste beslutningsprocesser.


Abstract:

Type:

Private (National)

Funder:

Aase og Ejnar Danielsens Fond

Status:

Finished

Start Date:

01-06-2021

End Date:

01-09-2021

The page was last edited by: Dean's Office of Research