Workshop: Lærende og levende byer

Uddannelse af ledere handler ofte om at ruste dem til at kunne løse en opgave eller at udfylde en funktion. Velfærdskrisen har imidlertid været med til at udfordre denne noget rationalistiske og kognitive tilgang til uddannelse og kompetenceudvikling. På denne workshop den 14. november spørger vi derfor: Hvordan kan vi tænke ledelse af læring, der kan skabe mere velfærd og ja mere liv? Hvorvidt og hvordan kan vi strække forsker-rollen og fagprofessionerne i praksis og skabe noget nyt sammen i en og samme bevægelse? Hvordan kan krop, materialitet og rum bruges til at skabe sanselige og livsgivende velfærdsmuligheder? Og er det, det vi kan og vil?

Friday, November 14, 2014 - 12:00 to 15:00

Lærende og levende byer
- læringsaktioner i spændingsfeltet mellem uddannelse, teori, praksis og æstetik

lærende og levende byer

Uddannelse af ledere handler ofte om at ruste dem til at kunne løse en opgave eller at udfylde en funktion. Velfærdskrisen har imidlertid også været med til at udfordre denne noget rationalistiske og kognitive tilgang til uddannelse og kompetenceudvikling. Ledelse – og uddannelse i ledelse – bliver i højere og højere grad et spørgsmål om at kunne lede på det endnu ikke mulige. Det vi også kalder potentialitet.

Den nye dagsorden betyder, at det i højere og højere grad bliver relevant at lede muligheden for, at ’det nye’ kan opstå. Og det betyder, at velfærd ikke kun skal være en effekt, der kan måles og skrives på et stykke papir. ’Det nye’ skal også kunne mærkes og sanses som en faktisk kvalitet.

Det betyder blandt andet, at det bliver nødvendigt at kunne lede på at skabe nye forbindelseslinier, hvor mange og forskellige aktører på tværs af grænser bringes i spil i forhold til ikke bare at reformulere velfærdsopgaven. Det kommer også til at handle om at ’ekstra velfærd’ ved at sætte sig selv i spil og alle de ressourcer, der ellers måtte være til rådighed. Kort sagt kommer ledelse til at handle om at lede på variationernes og kombinationernes uendelighed i forhold til at skabe ’mere velfærd’.

Det udfordrer også vores ideer om, hvad ledelse af læring og velfærd er og kan være. Den kan ikke længere kun være kognitiv og refleksiv – og den kan (måske?) heller ikke længere kun henvende sig til ledere. Lige såvel som vores lederuddannelser måske også må flytte ud i praksis og dér knytte an til konkrete udfordringer, der konstant bliver til og bevæger sig. Det åbner op for, at lederuddannelser i fremtiden kunne tænkes som kollektive søge- og skabelsesprocesser, eller som ledelsesrum med multiple funktioner, der konstant arbejder på at skabe mere velfærd og mere liv i alle processer.

I denne workshop vil vi sætte en søgeproces i gang, der handler om: Hvordan kan vi lede læringsprocesser, der ikke kun skaber kompetencer til at analysere det bestående på distance, men også kan blive katalysator for ’det nye’ levende potentiale.  Vi spørger derfor: Hvordan tænke ledelse af læring, der kan skabe mere velfærd og ja mere liv? Hvorvidt og hvordan kan vi strække forsker-rollen og fagprofessionerne i praksis og skabe noget nyt sammen i en og samme bevægelse? Hvordan kan krop, materialitet og rum bruges til at skabe sanselige og livsgivende velfærdsmuligheder? Og er det, det vi kan og vil?

Arrangementet er for forskere, uddannelsesledere, undervisere, lærere, praktikere og dig, der er på jagt efter, hvordan vi kan skabe nye ideer om, hvad ledelse af læring er og kan være.

Workshoppen er eksemplarisk i den forstand, at den tilbyder en række små eksperimenterende mellemspil, der giver en fornemmelse af, hvordan vi i stedet for at se glasset halvfyldt eller halvtomt, kan begynde at blæse bobler og dermed nye muligheder for at organisere og lede læring. Se, hvordan science som fiktiv mulighedsmaskine kan skabe virkeligheden her.

Workshoppen udspringer af forskningsprojektet ”Strategisk Ledelse af velfærd i bevægelse – gennem eksperimenterende læringsaktioner” finansieret af Herlev Kommune, Ringkøbing Skjern Kommune, COK, Rambøll og UCC. Og det er en del af forskningsprogrammet New Movements (læs her www.newmovements.org). New Movements skaber en serie af aktioner, der er med til at transformere ledelse af velfærd fra effekt til (også) at blive levende affekter og velfærds organisationer fra at være sociale containere af viden til (også) at blive emergerende mikro-processer, der skaber strømme af levende potentiale – eller ja, empoverment.

Program:

12.00-12.10

Velkommen og find en plads - fra sandwich til attunement   

12.10-12.30

Velfærd i bevægelse – velfærd katalyseret gennem natur, sensationer og mikro-politik, Direktør i Ringkøbing Skjern Kommune Annette Ørbæk Andersen

12.30 -12.40

Sanke – et mellemspil (sanke: betyder at samle de bedste råvare fra lokalområdet/territorier) Vi samler de bedste råvarer fra Ringkøbing Skjern Kommune i forhold til at skabe næste skridt…

12.40-13.10

Letbanen – et medie til at skabe levende og lærende byer i bevægelse. Læringsmuligheder gennem/med lokal- og fritidssamfundet ved chefkonsulent i Rambøll Peder Kjøgx og direktør i Herlev Kommune Flemming Olsen.

13.10-13.20

Værdi som noder – et mellemspil. (En node er et tegn for lyd, der i mellemrummet mellem instrument, menneske og rummets materialiteter bliver til musik) Vi sætter de ekstraordinære kvaliteter fra Herlev og Letbanen i spil i forhold til at sætte næste skridt i svingninger

13.20- 13.35

Forskning og læring som aktioner, der bliver til i mødet med virkeligheden. Projektet: Eksperimenterende læringsaktioner i mellemrummet mellem teori, praksis, æstetik, uddannelse og forskning.  Ass. professor CBS Christa Breum Amhøj og PhD studerende in spe Thorbjørn Vittenhof Kristiansen

13.35.-14.00

Politiske aktioner – hvordan uddanne fremtidens politikere til mikro-politiske begivenheder, der skaber liv indefra det liv, der leves Chefkonsulent Søren Skov og direktør  Ib Oustrup begge fra COK

14.00-14.10

Pause – kaffe og kage

14.10-14.25

Ny velfærd, ny ledelse – Elisabeth Mesterton Graae, senioranalytiker, Mandag Morgen Velfærd

14.25-14.40

CBS’ blik på fremtidens ledelse af læring ved Vicedekan og lektor Christian Tangkjær

14.40-15.00

Exit– Fremtidens nutid: Animation og elektrificering af dagens affekter, værdier og dermed næste opgave for den kreative livsaktivist

 

Seminaret er gratis, men tilmelding påkrævet ved e-mail til publicprivateplatform@cbs.dk

The page was last edited by: Public-Private Platform // 07/20/2018