Biodiversitet mellem poilitik og viden: Hvordan vidensbaserer man biodiversitetsprojekter

CBS Kilen, 19. april kl. 13-15.30

Velkommen til rundbordssamtale hvor fokus er at styrke dialogen mellem forskning og politik i nationale og kommunale biodiversitetsprojekter.   

Vi rejser følgende spørgsmål:

 • Hvordan anvendes viden i politiske og forvaltningsmæssige processer?
 • Hvilke andre hensyn skal viden spille sammen med og hvordan foregår dette samspil?
 • Er eksisterende viden tilstrækkelig tilgængelig? Eller er der andre formater og formidlingsformer som ville være mere effektive?
 • Hvornår og hvordan møder vidensbaseret politiske projekter modstand?Og hvordan kan deres legitimitet styrkes?
 • Hvordan kan borgere inddrages mere og på nye måder i vidensproduktion, politikformulering og –implementering?

 
Deltagere:

 • Carsten Rahbek, Professor og Forskningsleder af Biodiveristy and Macroecology research group, KU.
 • Lea Wermelin, tidligere Miljøminister og nuværende medlem af folketinget
 • Laura Overby og Frida Dorph-Petersen, projektledere af naturprojekt i Odsherred kommune
 • Carsten Horup, Projektleder af naturprokjekt i Vordingborg Kommune
 • Irina Papazu, forsker i borgerinddragelse i bæredygtighedspolitik ved ITU.
 • Lars Dinesen, IPBES Danmark

 
Samtalen modereres af Justine Grønbæk Pors (CBS).

 

Gå tilbage til programmet

The page was last edited by: Green Transition // 03/30/2023