Og den mest citerede forskningsartikel fra CBS er...

Keld Laursen og Ammon Salters artikel, ‘Open for innovation: The role of openness in explaining innovation performance among U.K. manufacturing firms’ fra 2006 er den mest citerede CBS-forskningsartikel nogensinde

10/02/2023

Professor Keld Laursen and Professor Ammon Salter 

Artiklen ’Open for innovation: The role of openness in explaining innovation performance among U.K. manufacturing firms’ fra 2006 i Strategic Management Journal anses som banebrydende forskning inden for åben innovation og som en hjørnesten i faglitteraturen. Derudover optræder den på utallige pensumlister inden for universitetsfag i teknologisk strategi.

“Ammon og jeg følte, at denne artikel var noget særligt. Jeg husker, at Ammon ringede mig op, mens jeg var til konference i Groningen i Holland. Det øsede ned, mens han fortalte mig, at artiklen var blevet optaget i Strategic Management Journal. Det var min første artikel i et A+-tidsskrift. Vi startede på toppen inden for ledelsesforskning, og det har betydet meget for min karriere, at denne artikel blev en kioskbasker,” siger Keld Laursen.

Ifølge ham er der en forklaring på, hvorfor artiklen bliver ved med at være lige så relevant og vigtig for strategi- og innovationsledelse i dag, som den var i 2006.

”Den er relevant og vigtig af mindst to årsager. For det første skabte Henry Chesborough fra UC Berkeley begrebet ’åben innovation’ i sin bog i 2003. Her blev det på baggrund af et kæmpe datasæt for første gang fastslået, at det havde en positiv indvirkning på virksomhedernes innovation, når de var åbne over for eksterne kilder.

Det kan være mere værdifuldt at få ideer fra eksterne kilder end blot at bruge egne interne ideer, og en kombination af begge kan føre til bedre innovation. En virksomheds åbenhed måles på, hvor mange eksterne kilder de anvender til innovation, fx kunder, leverandører, konkurrenter, konsulenter og forskningsinstitutioner.

Virksomheder, der anvender mange eksterne kilder på en gang, anses for at have en høj grad af innovation. Dette er blevet beskrevet i mange artikler, der er blevet publiceret i prominente forskningstidsskrifter. Kort sagt er det at have en åben tilgang til innovation rigtig godt for en virksomheds innovationsprocesser.

For det andet, hvis en virksomhed skal have gavn af eksterne kilder til sin innovation, skal den investere i arbejdet med disse kilder. Hver eneste kilde har forskellige normer, regler og fremgangsmåder, som kan have store omkostninger for virksomheden. Eksempelvis kan det at arbejde med et privat forskningslaboratorium ofte betyde en anderledes proces end at arbejde med et universitet, og der kan være forskellige kontraktmodeller, normer for offentliggørelse og kulturelle holdninger.

Men en virksomheds interne kapacitet til at skabe viden kan også begrænse dens evne til at anvende ekstern viden. Så i vores artikel kunne vi faktisk forudsige et omvendt u-formet forhold mellem virksomhedernes grad af åbenhed og deres innovationsoutput.

Lidt mere forenklet sagt er det godt at have en åben tilgang til innovation, men kun til en vis grad. En meget høj grad af åbenhed vil være skadelig for outputtet. Pointen med artiklen forbliver vigtig, for virksomhederne er nødt til at prioritere hvilke eksterne kilder de arbejder med for at udnytte fordelene ved åben innovation til fulde.”

Keld Laursen er leder af Institut for Strategi og Innovation og professor i økonomi og innovationsledelse ved Copenhagen Business School. Han forsker i processer for åben og distribueret innovation, organisatorisk praksis og innovationsresultater.

Ammon Salter er professor i innovation ved School of Management på University of Bath. Hans forskning har fokus på modeller for åben og distribueret innovation, sociale netværk og innovation samt samarbejde mellem universiteter og erhvervsliv.

Læs artiklen her

Sidst opdateret: President's Office // 10/02/2023