CBS har vedtaget en erklæring om ytringsfrihed

Må man sige noget, hvis man er uenig med andre? CBS har nu udfærdiget et dokument om ytringsfrihed, hvis pointe er, at viden bedst fremmes gennem en fordomsfri samtale.

20/12/2022


Foto: Kasper Kristoffersen

CBS har nu en officiel erklæring, der skal tjene som et kompas for ansatte og studerende og give dem et godt rygstød i sager om forskningsfrihed, undervisningsfrihed samt debat- og ytringsfrihed.

Erklæringen, som universitetet fremover kan bruge som rettesnor, er skabt i et samarbejde mellem direktionen og Akademisk Råd. Indholdet er netop blevet godkendt af bestyrelsen.

”Det har været en god og grundig proces. Nu har vi et klart formuleret værdimæssigt grundlag, der skal medvirke til, at alle på CBS har det bredest mulige råderum til at tale, skrive, lytte, udfordre og lære. Vores holdning er, at viden bedst fremmes gennem en fordomsfri og åbensindet samtale, og at der skal være plads til at diskutere konkurrerende ideer og modstridende holdninger”, siger Søren Hvidkjær, der er dekan for forskning på CBS.

Inklusion og mangfoldighed

Han tilføjer, at inklusion også har været en vigtig værdi i de diskussioner, der har ført til erklæringen om ytringsfrihed. 

”CBS værdsætter i høj grad inklusion, mangfoldighed, en god tone og gensidig respekt. Samtidig vil CBS ikke begrænse ytringer med den begrundelse, at nogle måtte finde dem stødende. Kontroverser over ytringer er en læringsmulighed snarere end en anledning til at sanktionere”, fastslår dekanen og understreger, at med ytringsfriheden følger også et ansvar. 

”Jeg mener, at vi har en god ytringskultur på CBS. Men vi kan ikke tage den for givet, og alle på CBS har et ansvar for at opbygge og vedligeholde den. Nu har vi et fælles udgangspunkt, både for de studerende og de ansatte, som vi kan bygge videre på,” fastslår Søren Hvidkjær.

CBS er sideløbende ved at sætte de sidste streger i et dokument, der tilsvarende skal understøtte universitetets forskere og være en slags hjælp til, hvordan rammerne for god forskningsformidling er.

Erklæring om ytringsfrihed ved CBS 

Ytringsfrihed er sikret i den danske grundlov såvel som i menneskerettighedskonventioner, der er ratificeret af Danmark. Derudover er akademisk frihed sikret i EU’s charter om grundlæggende rettigheder og den europæiske menneskerettighedsdomstols retspraksis. Copenhagen Business School værner om denne frihed, da den er fundamentet for åben dialog og drøftelse af forskelligartede ideer og synspunkter. Viden fremmes netop bedst igennem fordomsfri og åbensindet undersøgelse af og samtale om konkurrerende ideer. Af disse årsager tilstræber CBS at sikre at alle ved CBS har det bredest mulige råderum til at tale, skrive, lytte, udfordre og lære. 

CBS forpligter sig grundlæggende til princippet om ikke at undertrykke debat eller overvejelse, blot fordi andre mener at de fremsatte ideer er ubehagelige eller stødende. Det er op til den enkelte, og ikke til CBS som institution, at tage stilling til ideer, ligesom det er op til den enkelte at reagere ikke ved at forsøge at undertrykke, men ved åbent at udfordre de ideer som man måtte være imod. Det er ikke CBS’ opgave at forsøge at beskytte nogen hverken ved eller uden for CBS mod ideer og holdninger, som vedkommende måtte finde uønskede, forkerte eller stødende. 

I krydsfeltet mellem vores forpligtigelse til at sikre ytringsfrihed og til at værne om vores fælles værdier ligger forventningen om et inkluderende lærings- og arbejdsmiljø. CBS værdsætter i høj grad inklusion, mangfoldighed, god tone og gensidig respekt. Samtidig vil CBS ikke begrænse ytringer, fordi nogen måtte finde dem stødende. Kontroverser over ytringer er en læringsmulighed snarere end en anledning til at sanktionere. 

Som en naturlig følge af CBS’ tilsagn om at beskytte og fremme ytringsfrihed skal man på CBS handle i overensstemmelse med denne erklæring. Enhver kan kritisere og udfordre andres ideer, men man må ikke obstruere eller på anden måde lægge sig i vejen for andres ytringsfrihed. Således er det CBS’ højtidelige ansvar ikke alene at fremme den frie debat og den fri tanke, men også at beskytte denne frihed på CBS, når andre ved eller uden for CBS søger at begrænse den. 

Dele af dette dokument er inspireret af FIRE-erklæringen (The Foundation for Individual Rights and Expression) og den foreslåede “MIT Statement on Freedom of Expression and Academic Freedom”.

Sidst opdateret: Sekretariat for Ledelse og Kommunikation // 21/12/2022