CBS-forsker om studerendes trivsel: »Vi skal ikke undgå ubehag, vi skal lære at tale om det«

Flere studerende føler sig stressede, men løsningen er ikke at undgå ambitioner og konkurrence. I stedet skal vi »tale åbent og ærligt om vores usikkerheder.« Og så skal vi udvikle nogle nye kompetencer i vores sociale liv, som hjælper os med at indgå i fællesskaber – også når det er svært.

09/10/2023

stress blandt studerende

Studerende på CBS oplever i stigende grad stress og pres i deres studieliv. Problemet er ikke unikt for CBS, men afspejler en generel tendens blandt studerendeAdjunkt på Institut for Business Humaniora og Jura ved CBS Pernille Steen Pedersen har igangsat et forskningsprojekt, der sigter mod at forebygge stress og skabe trivsel blandt CBS-studerende.

Projektet, der nu har løbet i tre snart år, blev oprindeligt etableret med det primære formål at forstå den stigende mistrivsel blandt studerende.

Ifølge Pernille Steen Pedersen, er der komplekse dynamikker på spil, som kræver en dybdegående forståelse, før de mulige løsninger kan identificeres. Hendes undersøgelse viser blandt andet, at den konstante bedømmelse, som studerende oplever, udgør en betydelig kilde til stress.

“Dette er ikke et nyt fænomen, men det er blevet mere udtalt i takt med samfundets stigende fokus på præstation. I dag er der uendelige muligheder for at måle og vurdere sig op mod andre – både med evaluering og vurdering i løbet af deres skole- og uddannelsesforløb, men også på sociale medier,” fortæller Pernille Steen Pedersen.

Fællesskaber føles som en trussel

At blotte ens udfordringer og usikkerheder kan være en grænseoverskridende oplevelse for mange studerende. Dette er grunden til, at fællesskaber nu kan opfattes som potentielle trusler, hvor de studerende står ansigt til ansigt med deres egen sårbarhed og usikkerhed,

Pernille Steen Pedersen, Adjunkt

Pernille Steen Pedersens forskning kaster lys over en afgørende forandring i undervisningsmiljøet, hvor angsten for at stille dumme spørgsmål eller svare forkert gør, at stadig færre studerende deltager aktivt i undervisningen. 85 procent af de adspurgte studerende undlader at løfte hånden i timerne af frygt for at sige noget forkert.

I hendes kvalitative interviews tegnede der sig et lignende billede i forhold til studiegrupper og gruppearbejde. Det er nu blevet almindeligt, at flere studerende foretrækker at arbejde alene frem for i grupper. Denne tendens forklarer Pernille Steen Pedersen som en naturlig konsekvens af gruppearbejdets udfordrende natur, hvor det er vanskeligt at skjule manglende forståelse.

"At blotte ens udfordringer og usikkerheder kan være en grænseoverskridende oplevelse for mange studerende. Dette er grunden til, at fællesskaber nu kan opfattes som potentielle trusler, hvor de studerende står ansigt til ansigt med deres egen sårbarhed og usikkerhed," forklarer Pernille Steen Pedersen.

Skam spiller en rolle i unges stress

Pernille Steen Pedersen indledte oprindeligt sin forskning med fokus på arbejdsrelateret stress, men hun erkendte hurtigt, at lignende dynamikker gjorde sig gældende blandt hendes studerende.

Blandt andet viste hendes forskning, at stress ofte er forbundet med skam, hvilket også gør sig gældende på studieområdet.

”Angsten for udstødelse og frygten for at blive afsløret som utilstrækkelig er blot nogle af de aspekter, der næres af skammen. Unge bærer byrden af en konstant bedømmelse fra omverdenen, hvilket forstærker følelsen af utilstrækkelighed. De kæmper med sammenligninger, der skaber en ond cirkel af misundelse og jalousi, som er uløseligt knyttet til skammen,” fortæller Pernille Steen Pedersen.

Og netop skammen kan få stressede studerende til at trække sig fra fællesskabet og skjule deres usikkerheder, hvilket medfører, at der sker en distancering eller udelukkelse fra fællesskabet som kan munde ud i ensomhed.

»Lad være med at fortælle os, at vi bare skal slappe af«

Vi hører ofte, at vi bare skal slappe af og ikke lægge for meget vægt på karakterer. Men det er ikke den virkelighed, jeg oplever i mit studieliv, hvor kravet om vedvarende præstation er overalt, og at præstere godt belønnes

Amanda Ngoc Nguyén Madsen, CBS-studerende 

21-årige Amanda Ngoc Nguyén Madsen, læser HA i Erhvervsøkonomi og Projektledelse på CBS og er en af de studerende, der kæmper med præstationspresset på studiet. Ifølge hende skyldes det især, at samfundet og uddannelseskulturen presser de unge til at præstere på alle parametre.

"Vi føler, at vi skal være fejlfrie, ikke kun i vores studier, men også i vores sociale liv og karriere. Denne kultur med høje krav skaber en konstant følelse af ikke at leve op til standarden," forklarer Amanda Ngoc Nguyén Madsen og påpeger, at velmenende råd om ikke at gå op i karakterer eller hvad andre tænker ikke har nogen effekt.

"Vi hører ofte, at vi bare skal slappe af og ikke lægge for meget vægt på karakterer. Men det er ikke den virkelighed, jeg oplever i mit studieliv, hvor kravet om vedvarende præstation er overalt, og at præstere godt belønnes.”

For eksempel er det på CBS almindeligt, at konsulentfirmaer som McKinsey inviterer studerende med de højeste karaktergennemsnit til middage med det formål at tilbyde dem job.

Selv om Amanda klarer sig godt på studiet, kan hun godt genkende at have svært ved at række hånden eller dele sine usikkerheder med andre:

"Nogle gange kan jeg føle en skamfølelse, når mine egne høje forventninger ikke indfries. Det er som om, vi har set os blinde på de ting, vi føler, vi skal gøre og opnå, hvilket kan føre til, at vi ikke deler vores oplevelser med hinanden."

Kunsten at skabe trivsel i fællesskaber

For at adressere disse udfordringer mener Pernille Steen Pedersen, at unge skal have nye kompetencer til at indgå i fællesskaber. Dette indebærer blandt andet evnen til at udholde andres kritik, rumme andres problemer og turde sætte ord på egne følelser.

Med sin forskning ønsker Pernille Steen Pedersen at sætte fokus på, hvordan stresshåndteringen kan flyttes fra at være et individuelt problem til at være et fælles anliggende. Hun har blandt andet udviklet værktøjer, der kan ændre samtalekulturen blandt studerende, og ønsker endvidere at udvikle undervisningsmateriale, der styrker unges kompetencer til at skabe trivselsfremmende fællesskaber på uddannelsesinstitutioner.

Desuden er hun ved at afsøge muligheder for at inddrage kunstens metoder i dette arbejde. Fx er hun ved at forme et forskningsprojekt, hvor hun i samarbejde med Betty Nansens Teatret og Danmarks Underholdningsorkester samt otte gymnasier vil kombinere denne allerede indhentede viden om studerendes trivsel med scenekunstens og orkestrets praksismetoder. Helt konkret ønsker hun at udvikle og afprøve nyskabende metoder og undervisningsmaterialer, der lærer de studerende at lytte, afkode, samarbejde og fejle ud fra de metoder som er centrale i den kunstneriske verden.

”Der er dog et stort potentiale i at integrere bredere kunstneriske praksisformer/praksisser i metoder og undervisningsmaterialer som del af et vigtigt skridt i retning af at forstå og imødegå den stigende mistrivsel blandt unge studerende, og det har potentiale til at skabe positive forandringer i uddannelsessystemet. Med fokus på at styrke de unges sociale og emotionelle kompetencer, kan vi forhåbentlig se en fremtid, hvor trivsel og læring går hånd i hånd, og hvor de studerende bliver bedre rustet til arbejdsmarkedet” afslutter Pernille Steen Pedersen.

 

Kontakt: Martine Mengers, journalist, CBS (mm.slk@cbs.dk)

Sidst opdateret: Sekretariat for Ledelse og Kommunikation // 14/11/2023