CBS-forsker modtager prestigefyldt EU-bevilling til at undersøge civilsamfundslederes indflydelse på moderne samfund

Adjunkt Anders Sevelsted modtager et eftertragtet ERC Starting Grant fra Det Europæiske Forskningsråd til at undersøge civilsamfundets elite, og hvilken indflydelse denne har haft på at skabe det moderne samfund.

05/09/2023

ERC Starting grant

I over 170 år har civilsamfundets elite, dvs. ledere inden for fx religiøse og sociale bevægelser, foreninger og interesseorganisationer spillet en afgørende rolle. De har startet revolutioner, påvirket love og regler, skabt regeringsskift og velfærdssystemer.

Nu skal et nyt projekt, ’MORALITES’, undersøge den omfattende indflydelse, som denne elite har haft på forskellige områder af vores samfund.

Adjunkt Anders Sevelsted fra Institut for Business Humaniora og Jura på CBS står i spidsen for et nyt forskningsprojekt, som skal kaste lys over civilsamfundets ledere. Han har netop modtaget ca. 11 mio. kr. fra Det Europæiske Forskningsråd i form af et ERC Starting Grant. “Man har ikke givet civilsamfundets top megen opmærksomhed, selvom den har spillet en afgørende rolle. Målet med vores forskning er at udfylde hullerne og se på elitens historiske indflydelse på det moderne samfund og dens unikke placering mellem samfundseliten og den almindelige befolkning,” siger Anders Sevelsted.

Et paradigmeskift i måden at forstå samfundet på

Projektet starter i januar 2024 og skal dække et tidsrum på 170 år fra 1848 til nu og fire europæiske lande, nemlig Polen, Italien, Danmark og Storbritannien.

“Det, der adskiller civilsamfundets elite fra den traditionelle økonomiske, politiske og intellektuelle elite, er, at de står på skuldrene af og har deres legitimitet fra civilsamfundet og dets ressourcer, nemlig medlemmer, frivillige hænder og donationer. De opererer inden for en anden sfære, de er afhængige af nogle andre ressourcer, og der er andre forventninger til dem,” tilføjer Anders Sevelsted.

Projektet skal undersøge, hvordan elitens personlige baggrunde og karrierer spiller sammen med deres moral og ideologi. Projektet har potentiale til at videreudvikle vores forståelse af den samfundsmæssige evolution og kan medvirke til at ændre vores opfattelse af samfundets fortid, nutid og fremtid.

Hvis vi genskaber fortiden, kan vi skabe en bedre fremtid

MORALITES-projektet har en innovativ tilgang. Forskerne undersøger skelsættende begivenheder i historien som fx tiden før første verdenskrig, mellemkrigstiden, genopbygningen efter anden verdenskrig og den neoliberale drejning i 70’erne. Gennem disse skelsættende begivenheder vil lederne af civilsamfundet og deres sociale netværk blive identificeret, og civilsamfundselitens ideologiske tekstervil blive gransket.

Projektet anvender avancerede metoder som fx Social Network Analysis (SNA) og Topic Modeling (emnemodellering). SNA viser ledernes organisatoriske tilknytning og kan således også dokumentere, i hvilke samfundssektorer lederne har været forankret – også ud over civilsamfundet. Topic Modeling hjælper forskerne med at bearbejde de enorme mængder data og afdække, hvordan civilsamfundseliten forholdt sig til forskellige emner (fx arbejdsmarkedsforhold).

I sidste ende søger MORALITES-projektet at omskrive fortællingen om historien og afdække hidtil uberørte områder og give nye perspektiver på samfundsinstitutioner, styreformer og socialpolitik. Anders Sevelsted ser projektet som ”en rejse i historisk ansvarlighed, hvor vi revurderer lederes historiske handlinger og kaster lys over de muligheder, der ikke blev grebet."

Og det har stor og afgørende indflydelse på, hvordan vi forstår det moderne samfund. Når man sammenligner skelsættende historiske begivenheder på tværs af lande, kan man potentielt afdække forpassede muligheder og alternative – måske bedre – fremtider.

"Dette projekt kan meget vel blive en historie om varsomhed, der minder os om, at bestemte former for diktatur kan have været påvirket af handlinger og beslutninger truffet af civilsamfundets ledere,” siger Anders Sevelsted.

Historisk indsigt for fremtidige beslutninger

MORALITES-projektet ønsker ikke kun at skabe opmærksomhed inden for akademiske kredse. Det skal også gavne civilsamfundets ledere i dag og den brede befolkning. På baggrund af historisk data fra historien vil civilsamfundets top bedre kunne navigere i dagens samfund. Forskningsresultaterne kan skabe bedre grundlag for beslutninger, inspirere til innovative strategier og skabe bedre forståelse for aktuelle udfordringer.

"Med ERC-bevillingen kan vi foretage en nøje men omfattende sammenligning, som ellers ikke ville kunne lade sig gøre. Vi kan dykke ned i de historiske arkiver og skabe et helhedsbillede af disse indflydelsesrige eliter gennem tiden. I sidste ende er MORALITES-projektet en opdagelsesrejse, der udfordrer forudfattede meninger og samtidig kaster lys over samfundsudviklingens kompleksitet. Hvis vi kan genskabe fortiden, har det potentiale til at skabe fremtiden,” slutter Anders Sevelsted.

Sidst opdateret: Sekretariat for Ledelse og Kommunikation // 06/09/2023