Nyt håb om miljøvenlig fragt på verdens have

Miljøet er lige nu taberen, når vores varer skal krydse verdens have. CO2, metan og andre udstødningsgasser er blandt synderne. Men med en tocifret millionbevilling fra et canadisk råd skal CBS Maritime være med til at lede et større globalt samarbejde for grønnere shipping.

21/12/2017

Skib

Foto: Shutterstock

Et nyt partnerskab om bæredygtighed kan give os bedre samvittighed, når vi bestiller varer fra den anden side af jordkloden. For nylig fik CBS Maritime en fantastisk mulighed for at sætte fokus på bæredygtige shipping.

Det er et råd langt væk fra Danmark, der er med til at finansiere projektet. I et partnerskab med Sauder School of Business (University of British Columbia) har CBS modtaget 2,5 millioner canadiske dollars (15.654.250 kr.) fra The Canadian Social Sciences and Humanities Research Council. Tre kontinenter, 17 virksomheder og 17 universiteter er involveret i projektet, som kommer til at løbe over de næste seks år.

“Målet med samarbejdet er at undersøge grønne shippingtiltag og -udfordringer og at bane vej for effektiv politik, investering og innovation på området,” siger centerleder for CBS Maritime Henrik Sornn-Friese, som er Co-Chair på partnerskabet sammen med professor David Gillen fra UBC. Sornn-Friese fremhæver, at partnerskabet er med til at fastholde Danmarks position inden for verdens maritime industri:

“Det kan godt være, at vi som land ikke fylder ret meget på et verdenskort, men inden for shipping er vi nummer syv på verdensplan.” 

Læs nøgletal og statistisk fra Danish Shipping, dec. 2017

Optimering af grøn shipping
Mere end 80 pct. af verdenshandelen foregår med skibe, så velfungerende shipping og forsyningskæder er helt afgørende for vores hverdag og økonomi. Men international shipping udgør i øjeblikket næsten 3 pct. af den globale CO2-udledning, og tallet er stigende. Ifølge en undersøgelse fra Europaparlamentet risikerer industrien at blive ansvarlig for 17 pct. af den globale CO2-udledning i 2050, hvis ikke vi gør noget for markant at forbedre styring og innovation inden for den maritime sektor. 

I øjeblikket er der en kæmpe videnskløft, som påvirker international regulering og ifølge Henrik Sornn-Friese gør det fremtiden for grøn transport til søs mere uvis:

“Selvom der er veludbygget teknisk litteratur og politiske målsætninger omkring design af grønne skibe, som fx klimavenlige motorer, er grøn shipping et forholdsvist ubehandlet område inden for samfundsvidenskab. Hvordan udarbejder man en grøn forretningsstrategi? Hvordan opbygger man forsyningskæden? Forskere har brug for en bedre forståelse af lederskab inden for grøn shipping,” siger Sornn-Friese.

Med dette initiativ hjælper CBS Maritime også med til at opfylde Maritime Strategy Team’s ambitioner om at styrke den danske shippingindustri globalt hen imod 2025.

Læs anbefalingerne til den danske shippingindustri fra Maritime Strategy Team

CBS søger professor inden for maritim økonomi og logistik

For mere information, kontakt Henrik Sornn-Friese

Om projektet
Under fælles ledelse af CBS Maritime og the Centre for Transportation Studies ved Sauder School of Business (University of British Columbia,) skal samarbejdet om ‘Governance and Innovation for a Sustainable Maritime Supply Chain (styring og innovation m.h.p. en bæredygtig maritim forsyningskæde)’ øge viden om grønne shippinginitiativer og bane vej for bedre politik, investeringer og innovation. Desuden er lektor Peter Hall fra Simon Fraser University også Co-Chair på partnerskabet. 

Mens nye miljøvenlige forretningsmodeller dukker op, og der samtidig kommer flere og flere offentlige og private grønne regler og incitamenter inden for shipping, er innovation og politik på området ofte ukoordineret og inkonsekvent. Det kan føre til forvirring rent lovgivningsmæssigt og blandt befolkningen, større risiko ved investering og usikkerhed omkring de økonomiske, forretnings- og miljømæssige konsekvenser.

Samarbejdet skal fokusere på fem hovedområder inden for den globale maritime forsyningskæde, der kræver bedre styring ifm. bæredygtighed: handel, havne, værdikæder, forretningsmodeller og interessenter. Målet er at øge viden om og forståelse af området, og hvilke muligheder der er for virksomheder og beslutningstagere,

Vicecenterleder for CBS Maritime Leonardo Santiago står i spidsen for hovedområdet ”forretningsmodeller”. Andre involverede forskere fra CBS; lektor René Taudal Poulsen, professor Stefano Ponte, professor Juliana Hsuan og lektor Christiana Parisi.
 

Sidst opdateret: Communications // 08/10/2019