Ind til kernen: entreprenørskab fra alle vinkler

CBS’ første Business Connect-arrangement satte mere end 300 tilmeldte i forbindelse med hinanden igennem en tre timer lang seance, der fokuserede på alle aspekter af entreprenørskab - fra DNA over vækstbetingelser til politik på området.

 
08/09/2017

Business Connect

Photo: Bjarke MacCarthy

Onsdag d. 6. september fyldte CBS Business Connect CBS’ største auditorium med folk fra erhvervslivet, bl.a. alumner, eksterne lektorer, iværksættere, virksomhedsansatte og -ledere.

Dagens tema var ’ledelse af entreprenørskab’, hvis mål var at kaste lys over entreprenørskab fra alle vinkler, både politisk, forskningsmæssigt, organisatorisk og praktisk.

Business Connect stillede skarpt på entreprenørskab fra alle vinkler, bl.a. på behovet og forudsætningerne for entreprenørskab og iværksættere i Danmark, og hvilke forhold der spiller ind.

Bredere offentlig accept af succes og velstand
Rektor på CBS Per Holten-Andersen lagde ud med en præsentation af CBS’ fokus på entreprenørskab og udvikling af iværksættere og understregede, at entreprenørskab er afgørende for Danmarks fremtid. Herefter fulgte tre paneldiskussioner, der fokuserede på henholdsvis politik på området, vækst, samt forskning i entreprenørskab. Debatten blev modereret af journalist og vært på TV2 News Charlotte Vestergaard Beder.

Spørgsmålet, der gik på, om dansk politik skaber gode rammer for entreprenørskab eller ej, ledte til følgende udsagn: mindre og enklere regulering. Bredere offentlig accept af succes og velstand. Nemmere at få adgang til risikovillig kapital. Mere entreprenørskab på erhvervsøkonomiske universitetsuddannelser. Lær af England og Sverige.

Ansæt folk, der er klogere end jer selv
Hvordan iværksættere og virksomheder former hinanden, blev forklaret fra et forskningsperspektiv. Først blev der kigget på DNA’et i entreprenørskab og derefter på, hvordan man sætter de bedste vækstbetingelser for iværksætterne. Her blev det beskrevet på empirisk vis, hvilke erfaringer, jobs, uddannelser og demografiske faktorer der bedst fostrer iværksætteri.

Der blev også anlagt flere synspunkter på, hvad det kræver for små iværksættervirksomheder at blive til store virksomheder, bl.a. professionalisering af bestyrelser, personligt engagement, stædighed, ydmyghed og vilje til at ansætte folk, der er klogere end én selv. En fokuseret strategi, professionelt lederskab og de rette ansatte.

Klogere, mere inspiration, større netværk
Emnets bredde gjorde det ikke muligt at drage en overordnet konklusion, men relevansen af de resultater og fokuspunkter, der kom frem i lyset, var tydelig. Til det efterfølgende netværksarrangement i forhallen, som strakte sig langt ud over den time, der var sat af til det, kunne man høre mange livlige diskussioner.

- Målet med arrangementet var, at vi alle skulle tage herfra med lidt mere viden, lidt mere inspiration og lidt flere kontakter. Så at dømme ud fra den feedback, vi har fået og de engagerede diskussioner efter eventet, blev folk i hvert fald bragt tættere sammen og fik noget relevant at tale om. Så jeg er meget tilfreds, sagde Louise Seest, direktør for CBS Erhverv.

CBS Business Connect er ikke en enlig svale, men ét event ud af en lang række initiativer, der er igangsat af CBS for at udvikle og udvide CBS’ engagement i samfundet og erhvervslivet. I foråret lancerede CBS Roundtable-arrangementerne og afholdt også Alumni Day for første gang i ti år.  Siden sommerferien er det første møde i det nye CBS Business Panel blevet afholdt og administrerende direktør for Danske Bank Thomas F. Borgen har sagt ja tak til at blive CBS’ første Executive in Residence.

For yderligere oplysninger, kontakt:
Seniorkommunikationsrådgiver Bjørn Hyldkrog, CBS Business
 

Sidst opdateret: Communications // 08/10/2019