Investorer i fossile brændstoffer risikerer at brænde fingrene

Klimaforandringerne udgør en alvorlig risiko for investeringer i fossile brændstoffer, men alt for få investorer forholder sig til den risiko. Sådan konkluderer CBS-forskerne Ken L. Bechmann og Mads Stenbo Nielsen i forskningsartikel om investeringer i fossile selskaber.

01/09/2017

Foto: Shutterstock

Af Claus Rosenkrantz Hansen

Selvom der er stor usikkerhed om, hvad klimaaftaler som COP21 kommer til at betyde for efterspørgslen efter olie og gas, er de færreste uenige om, at investorer i fossile brændstoffer risikerer at ende med strandede aktiver.

Alligevel er for få investorer opmærksomme på den risiko.

Det konkluderer forskerne Ken L. Bechmann og Mads Stenbo Nielsen i forskningsartiklen ”Investeringer i fossile selskaber og strandede aktiver”, som er publiceret i tidsskriftet Finans/Invest.

”Konsekvenserne af klimaudfordringerne gør, at der skal ofres langt mere opmærksomhed på risikoen for, at investeringer i fossile brændstoffer strander. For det første på grund af de økonomiske og klimarelaterede konsekvenser, og for det andet fordi investorer og selskaber ikke har forholdt sig omhyggeligt nok til risikoen,” siger Ken L. Bechmann.

Udover at inddrage den tidligere forskning på området har forskerne lavet nye empiriske undersøgelser af selskaber, hvis aktiver er i farezonen for at strande.

Og resultaterne viser, at selvom der godt nok er tegn på, at klimaforandringernes konsekvenser for fossile investeringer så småt er kommet på investorers og selskabers dagsorden, er der stadig grelle eksempler på, at selskaber end ikke forholder sig til konsekvenserne af COP21-aftalen.

”De mere kuriøse eksempler herpå er tilfælde, hvor selskabers og investorers worst case analyser slet ikke inddrager det nu aktuelle 2°C scenarie, eller hvor worst case analysen af olieprisen bliver gjort til skamme allerede i løbet af et par måneder efter, at analysen er lavet,” skriver forskerne i artiklen.

COP21
Foto: UN Climate change

Behold de fossile aktiver
Nu kunne man tro, at man som investor med aktiver i fossile brændstoffer skulle se at komme af med ens aktiver, så man ikke risikerer, at stå med værdiløse aktiver.

Men forskerne mener ikke, det er vejen frem.

De kalder i stedet på analyse og engagement fra tænketanke, investeringsbanker og forskere, så investorer og de fossile selskaber får mulighed for at forholde sig grundigt og nuanceret til risikoen for strandede værdier.

”Vi tror ikke, at unuanceret divestment – altså det at man afhænder samtlige aktier fra selskaber med aktiver i fossile brændstoffer – er vejen frem. Derimod mener vi, at investorer skal være med til at sikre en fornuftig governance og investeringspolitik i disse selskaber, men det kræver, at investorerne tager opgaven på sig,” siger Ken L. Bechmann.     

Mere info:
”Investeringer i fossile selskaber og strandede aktiver” fra tidsskriftet Finans/Invest er skrevet af professor Ken L. Bechmann og lektor Mads Stenbo Nielsen, begge Institut for Finansiering på CBS.

Læs artiklen ”Investeringer i fossile selskaber og strandede aktiver”.

Kontakt Ken L. Bechmann eller Mads Stenbo Nielsen.

Sidst opdateret: Communications // 27/11/2020