Efter Obama – hvad nu?

Valget i USA er et valg mellem det velkendte med et tvist og det store ukendte. Interview med lektor Edward Ashbee og professor Morten Ougaard om præsidentvalget og konsekvenser for multinationale virksomheder og Europa.

07/11/2016

cbs us election præsidentvalg

Af Mikael Koldby, foto: Andrea Izzotti / Shutterstock,

Hvilket indtryk har I fået af præsidentvalget?
Edward Ashbee: “Det er en helt anden valgkamp end den vi så i 2008, hvor slogans som Håb og Forandring og andre store visioner dominerede. For Demokraterne er de store visioner nu gået tabt. Når folk så vælger at støtte op om Clinton, er en af årsagerne simpelthen, at hun bare ikke er Trump. Der er sket et skifte, hvor Demokraterne nu lover kontinuitet frem for store visioner. Hvilke forandringer Trump kampagnen lover, er straks værre at definere.

Valgkampen har helt sikkert ændret den politiske diskurs på mange måder. I 2012 kom Mitt Romney i unåde efter en uheldig udtalelse, hvor han havde ”ringbind fyldt med kvinder”. I denne valgkamp kommer Trump under beskydning stort set dagligt. Politikernes sprog er også blevet meget mere hæmningsløst og ting som sexisme og racisme, synes næsten at være blevet mainstream.

Morten Ougaard: "Det er et amerikansk valg mellem på den ene side en ekstrem og uforudsigelig politik repræsenteret ved Trump og på den anden side – repræsenteret ved Clinton – en politik, som måske rummer justeringer i retning af Amerika først, men hvor USA overordnet set vil fortsætte sit engagement i et i globalt samarbejde i en åben økonomi. Det er lige før jeg vil sige Hillary eller Kaos.

Trump-fænomenet skal ses som et udtryk for utilfredshed med den økonomiske udvikling og en kritik af internationale handelsaftaler. Den globale økonomiske model, har skabt utilfredshed i USA i samme kategori som utilfredsheden i Storbritannien, der førte til et ja til Brexit."

Hvad kan vi forvente, hvis Trump overrasker og vinder?
Morten Ougaard: "Trump er helt unik. Han er uvidende, uansvarlig og ryster bare statements ud af ærmet. Det er meget svært at vide, hvad han vil gøre, hvis han bliver præsident. Han har sagt, han vil opsige alle eksisterende handelsaftaler og lave nogle nye aftaler, der er bedre. Det er fuldstændig urealistisk."

Edward Ashbee: ”Hvis Trump formår at vinde, vil dollaren sandsynligvis falde, nøjagtigt som vi så det i forbindelse med Brexit. Trump har givet udtryk for, at han vil ændre udenrigspolitisk kurs, herunder forfølge stærkere relationer med Rusland. Dette kunne meget vel virke destabiliserende og skabe usikkerhed i Danmark og Europa.

Under normale omstændigheder anses en sejr til højrefløjen som stabiliserende, hvorimod venstrefløjen forbindes med usikkerhed for specielt erhvervslivet. Nu er det hele vendt på hovedet, da Trump anses som værende en ustabil personlighed. Det er meget svært at sætte en finger på hans konkrete politik. Han siger, at han vil ’gøre Amerika storslået igen’, men har samtidigt langet ud efter storkapitalen og kritiseret Clinton som værende for tæt forbundet med Wall Street.”

Hvad kan vi forvente, hvis Clinton vinder?
Morten Ougaard: "Clinton er i valgkampen kommet med nogle signaler om, at hun er blevet mere kritisk overfor nogle af de store internationale handelsaftaler, det gælder både Trans-Pacific Partnership (TPP) og The Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP).  Hun har på forskellig vis signaleret America First; vi skal gøre mere for at fremme produktionen i USA, vi skal gøre det mere attraktivt for store amerikanske multinationale virksomheder at producere i USA og ikke flytte produktionen ud. Er det så udtryk for hun vil vende ryggen til internationaliseringsbestræbelserne de seneste år?  Hun vil ikke rulle aftaler tilbage, men hun vil nok gå til grænsen for, hvad man kan inden for de eksisterende internationale aftaler. Fx opfordre til at købe amerikansk og måske ændre skattereglerne, så det bliver mere fordelagtigt at investere i USA.

Det er svært at sige, hvad nettoresultatet bliver. Der er virksomheder, som er kede af, hvis handelsaftalen ikke bliver til noget. Men der også virksomheder, som vil synes, det er meget godt. Og så er der forbruger- og miljøkræfter, som bliver glade hvis den europæisk-amerikanske aftale bliver udsat eller aflyst. På den anden side, hvis det lykkes for Hillary at sætte mere gang i den amerikanske vækst, så vil der være danske virksomheder, som kan sælge mere uanset handelsaftalens fremtid."

Edward Ashbee og Morten Ougaars
Foto: Bjarke MacCarthy/CBS (venstre: Ashbee, højre: Ougaard)

Edward Ashbee: ”Hvis Clinton vinder vil der være en langt højre grad af kontinuitet, til trods for at dele af partiet vil forsøge at skubbe hende til venstre. For blot få år siden omtalte Clinton handelsaftaler og TTP som helt centrale, men hun har sidenhen skiftet holdning blandt andet på grund angreb fra Trump, men også på grund af det pres som Bernie Sanders lagde under primærvalget. Clinton regnes som mere åben overfor militær intervention, men jeg forstiller mig ikke, at der vil være den store forskel på, om det er Obama eller Clinton som sidder i Det Hvide Hus.”

Hvad er I særlig grad på spil set i et globalt perspektiv?
Morten Ougaard: "Der er et overordnet skifte på vej, som til dels står og falder med det amerikanske præsidentvalg og valg til Kongressen. Når man følger G20, Verdensbanken og ECB, altså det spektrum, vi kalder global economic governance, og som definerer det globale samarbejde om at prøve at regulere verdensøkonomien, så er der et skifte på vej, som er meget afhængig af at blive implementeret på nationalt plan –land efter land. Og her er USA vigtigt. Obama er i sin præsidentperiode stødt på blokeringer i Kongressen. Det interessante bliver, om USA efter valget kan gå mere beslutsomt og effektivt ind i det globale samarbejde. Hvis republikanerne kommer svækket ud af valget, vil der være færre obstruktioner i forhold til fx klima-politik, Kina-politik og kampen mod skatteunddragelse. USA vil træde ind i en mere stærk rolle som international leder. Det vil indlede et skifte væk fra kun at bruge pengepolitik til at løse vækstkrise, men også mere effektiv brug af finanspolitik og nye målsætninger om inklusiv vækst, altså mindre ulighed, og en bedre forståelse af, at ulande og ilande, som vi kaldte dem i gamle dage, er blevet bedre forbundet. Hvis republikanerne bevarer magten i Kongressen eller går frem, går vi en uforudsigelig tid i møde for international handel."

Hvad er udsigten alt i alt for multinationale virksomheder?
Edward Ashbee: ”Hvis man betragter det brede billede, sammenholdt med den politiske udvikling i Europa, ser jeg, at lande bliver mere indad-skuende. Dette er med til at skabe usikkerhed for alle lande, og usikkerhed er aldrig godt for investeringer. Det er dog svært at vide, hvad det egentlig vil betyde i praksis, og hvordan Det Hvide Hus med Trump i spidsen konkret vil udforme sig. Jeg kan dog med sikkerhed sige, at den internationale stemning omkring frihandel er svækket, og at lande i stigende grad kigger indad. Dette vil unægtelig besværliggøre dagligdagen for virksomheder med globalt engagement.

Ikke desto mindre vil USA til stadighed være et stærkt marked. Og selvom væksten ikke er prangende, overgår den mange af de vækstrater, vi ser i store dele af Europa. Så selvom der hersker usikkerheder, og selvom Trump bliver præsident, vil USA fortsat være et stort marked for internationale virksomheder.

Læs mere om Edward Ashbee og Morten Ougaard.

Sidst opdateret: Communications // 27/11/2020