Ny HD i Innovation Management ser dagens lys

CBS tilbyder fra næste år en ny HD 2.dels-uddannelse i Innovation Management. Uddannelsen er udviklet i samarbejde med erhvervslivet og gør det muligt at skabe og implementere innovation ud fra et forretningsperspektiv – og udbydes på engelsk.

Åbent Hus HD
Åbent Hus HD
Åbent Hus HD
28/09/2015

- De seneste år har CBS skærpet fokus på innovation, både i forskning og uddannelse, fortæller prodekan for CBS’ Management Programmes, Christian Tangkjær og fortsætter:
 
- Vi oplever en generel efterspørgsel fra studerende på at udvikle kompetencer inden for innovation, og vi er derfor glade for at tilbyde en ny HD-uddannelse.

Udviklet i dialog med markedet
CBS udbyder allerede 8 forskellige specialiseringer på HD 2. del, men den nye efteruddannelse skal ifølge Tangkjær tiltrække nye målgrupper. Han peget på, at HDs styrke netop er kombinationen af teori og praksis, som gør de studerendes læring direkte anvendelig i en professionel kontekst, hvad enten det er en større veletableret virksomhed, en offentlig organisation eller en nystartet selvstændig virksomhed.

- Vores nye efteruddannelse retter sig imod erhvervsaktive i den private eller offentlige sektor, som ønsker at styrke deres kompetencer til at skabe nye løsninger, nye forretningsområder og i det hele taget styrke innovation i og omkring egne organisationer, siger han og understreger:

- Den nye uddannelses fokus, indhold og målgruppe er drøftet med de eksterne aftagere i HDs Rådgivende Råd, og nuværende HD-studerende er også blevet hørt om interessen for en HD 2.dels specialisering i innovationsledelse.

Uddannelsen er på engelsk
Den primære faglige drivkraft bag den nye HD-uddannelse i Innovation Management er Marion Poetz, lektor ved Institut for Innovation og Organisationsøkonomi ved CBS.

- Jeg er glæder mig meget til den nye HD 2. del, som er målrettet erhvervsaktive, der vil lære at skabe og implementere innovation på forskellige niveauer. Uddannelsen adresserer tværfagligheden i innovationsledelse ved at inkludere relevante dele af strategi, ledelse, marketing, organisation, finansiering og netværk. Den er designet i tæt dialog med industrieksperter fra forskellige sektorer for at sikre, at fokus og indhold i fagene er relevante for vores målgruppe, fortæller Marion Poetz.
   
- Uddannelsen udbydes på engelsk, dels for at udnytte de stærke engelsksprogede underviserressourcer på CBS, dels for at imødekomme efterspørgslen på engelsksproget efteruddannelse på højt niveau, siger Marion Poetz og fortsætter: - Sidste år udbød vi for første gang et nyt valgfag i innovation på HD 1. del, også på engelsk. Det blev taget godt imod af de studerende, og vi forventer også en pæn søgning på den nye HD 2. del.
      
Den nye HD 2. del i Innovation Management udbydes fra september 2016. Deadline for tilmelding er 1. juli 2016. Adgangskrav til HD 2. del fremgår her.


For flere oplysninger kontakt prodekan ved CBS Christian Tangkjær på tlf. 2460 6050 eller mail ct.ioa@cbs.dk - eller lektor Marion Poetz på tlf. 3815 2914 eller mail mp.ino@cbs.dk

Læs mere om uddannelsen

 

Sidst opdateret: Communications // 17/12/2017