HD - erhvervsøkonomisk diplomuddannelse

CBS er landets største udbyder af HD-uddannelsen med otte forskellige HD 2.dels studier samt en lang række spændende valgfag, både på HD 1.del og HD 2.del, så du har mulighed for at skræddersy din uddannelse i den retning, der passer til din karriere.

 

aabenthusfemten

Ved Åbent Hus har du mulighed for at høre oplæg og få en snak med studievejledere, undervisere og studerende om indholdet på uddannelsen, studievalg, studieformer, jobmuligheder, optagelsesregler m.m. Læs mere om Åbent Hus

Om HD-uddannelsen

HD-uddannelsen består af to selvstændige forløb, HD 1.del og HD 2.del.

 • HD 1.del - Erhvervsøkonomisk grunduddannelse, der teoretisk og metodisk danner grundlag for specialiseringen på HD 2.del

 • HD 2.del - Specialistuddannelse, hvor du fordyber dig i et særligt fagområde. CBS udbyder otte forskellige HD 2.dels studier

HD-uddannelsen er samlet set normeret til fire år, med to år på deltid for hhv. HD 1.del og HD 2.del. Der er dog mulighed for at strække studiet over lidt længere tid, hvis du har behov for det, idet HD også udbydes som enkeltfag. Enkeltfag kan også være en mulighed, hvis du blot har brug for faglig opgradering inden for et bestemt område.

Den samlede HD-uddannelse er en uddannelse på bachelor-niveau og har den engelske titel Graduate Diploma in Business Administration.

CBS Evaluering og Akkreditering

Nedenfor kan du downloade evalueringen af HD-studierne i studieåret 2012/2013.

HD-Evalueringsrapport (PDF)

HD henvender sig tilHD henvender sig til dig, der søger erhvervsrelevant forskningsbaseret viden og nye muligheder med din karriere. Du kan bruge HD som en aktiv del af din karriereplanlægning, hvad enten du ønsker et karriereskifte eller et karrierespring. Den teoretiske viden giver nemlig nye perspektiver på din daglige praksis, allerede mens du læser - og med ca. 3000 studerende på HD kan du også danne netværk med ansatte fra mange forskellige erhverv.

Undervisning

Undervisningen ligger typisk uden for normal arbejdstid, om aftenen eller i weekenden. Du kan se undervisningstidspunkterne for de enkelte HD-studier på deres respektive hjemmesider.

På nogle af HD-studierne har vi også online studieformer, der giver dig mulighed for mere fleksibilitet i hverdagen – eller for at læse HD, mens du arbejder i udlandet.

Undervisningen på HD er forskningsbaseret og erhvervsrettet, og den varetages af både forskere fra CBS og eksterne undervisere fra erhvervslivet, så du er sikret en dynamisk uddannelse, der løbende udvikles og matcher den aktuelle virkelighed. De studerendes erfaringer bruges i undervisningen, da det tilfører undervisningen en praksisnær dimension, og en del af undervisningen er baseret på samarbejde i grupper. Sparring i studiegrupper understøtter din læring og kvalificerer din evne til at lytte, lære og diskutere, så du bliver en endnu bedre samarbejdspartner.

Videreuddannelse efter HDNår du har færdiggjort dit HD 2.dels studium, har du opnået det, der svarer til en uddannelse på bachelorniveau. Hvis du har lyst til at læse videre på CBS, kan du gøre det på deltid eller fuldtid.

Deltidsuddannelse

Du har mulighed for at søge ind på en masteruddannelse på CBS, så du kan arbejde sideløbende med dit studium. Som en del af de objektive kriterier for at blive optaget på en masteruddannelse, skal du have:

 • En BA-uddannelse (herunder en HD 2.del) eller en diplomuddannelse
 • Relevant erhvervserfaring - hvor meget afhænger af, hvilken masteruddannelse du søger optagelse på
 • Der kan også være andre specifikke adgangskrav

Kontakt 
For mere information om valg af masteruddannelserne skal du kontakte Masteruddannelserne.

Heltidsuddannelse
Du kan også søge ind på en kandidatuddannelse på CBS. Kandidatstudierne er dagsstudier, hvor du må påregne at studere på fuld tid.
Med en HD 2.del kan du søge optagelse på cand.merc eller cand.soc. Der er dog stor søgning på CBS´ kandidatstudier, så du kan ikke være sikker på at blive optaget, selv om du opfylder adgangskravene.

Generelt for optag med en HD 2.del på alle kandidatuddannelserne på CBS gælder:

 • 4,5 i snit
 • 7 i hovedopgaven
 • typisk specifikke adgangskrav til de enkelte kandidatstudier (fx. et bestemt antal ECTS inden for et specifikt fagområde)

Der gælder dog særlige regler for dimittender fra HD Finansiering og HD Regnskab og Økonomistyring ved optag på cand.merc.aud. - se optagelsessiden for cand.merc.aud.

Når du vælger valgfag på HD 2.del, skal du være opmærksom på, om du derved styrker din faglighed på netop de områder, som kræves på det relevante kandidatstudium. Derfor skal du tjekke udvælgelseskriterierne for den uddannelse, som du er interesseret i.

Hvis du ikke har de nødvendige fag, kan du supplere med fag fra Summer University. Her er der deadline for ansøgning i marts.

Hvis du påtænker at søge ind på en af CBS' kandidatstudier på baggrund af en HD 2.del, så søg vejledning i god tid dér, hvor du ønsker at blive optaget.

Kontakt
For mere information om

 • Valg af uddannelse
 • Generel information om adgangskrav etc.

skal du kontakte studievejledningen for studiet.

For mere information om

 • Optag
 • Dispensation
 • Vurdering af fag
 • Andre konkrete spørgsmål til en ansøgning

skal du kontakte Admissions Office i Student Hub eller pr. email: kandidatoptag@cbs.dk

Nedenfor finder du links til de forskellige HD-studier på CBS, hvor du kan læse mere om HD-studiernes form og indhold.

Følg HD