HD - erhvervsøkonomisk diplomuddannelse

CBS er landets største udbyder af HD uddannelsen med ni forskellige HD 2.dels studier samt en lang række spændende valgfag, både på HD 1.del og HD 2.del, så du har mulighed for at skræddersy din uddannelse i den retning, der passer til din karriere. Vi har undervisning alle dage på nær søndag, og flere fag udbydes på forskellige ugedage, så fleksibiliteten er i højsædet.

aabent-hus-2016-v2.png

 

Få information om HD til Åbent Hus 2016

Det er en stor beslutning at vælge den rette efteruddannelse og er en vigtig investering i ens fremtidige karriere. Du kan til vores Åbent Hus-arrangement blive orienteret om alle HD studierne og deres faglige indhold. Derudover kan du møde både undervisere, HD studerende, studievejleder og sekretariatsmedarbejdere, som du kan stille spørgsmål om optagelse, studiemiljø, faglighed eller andet, som du gerne vil høre mere om. HD uddannelsernes Åbent Hus arrangementet afholdes den 26. april 2016 på Solbjerg Plads. Indtil da er du altid velkommen til at ringe eller skrive til os for at få mere information om HD-uddannelserne og vores enkeltfag.

Tilmelding til HD

Du tilmelder dig via vores optagsportal, som du tilgår via linket længere oppe på siden. Portalen er åben for tilmelding for nogle få enkeltfag på HD 2.del og åbner for tilmelding til studieåret 2016/2017 i løbet af april med frist den 1. juli 2016.

Din optagelse på HD studiet er først endelig, når du har betalt dit deltagergebyr.

Om HD uddannelsen

HD uddannelsen består af to selvstændige forløb: HD 1.del og HD 2.del.

  • HD 1.del - Erhvervsøkonomisk grunduddannelse der teoretisk og metodisk danner grundlag for specialiseringen på HD 2.del.

  • HD 2.del - Specialistuddannelse hvor du fordyber dig i et særligt fagområde. CBS udbyder ni forskellige HD 2.dels studier.

HD uddannelsen er samlet set normeret til fire år med to år på deltid for hhv. HD 1.del og HD 2.del. Der er dog mulighed for at strække studiet over lidt længere tid, hvis du har behov for det, idet HD også udbydes som enkeltfag. Enkeltfag kan også være en mulighed, hvis du blot har brug for faglig opgradering inden for et bestemt område.

Den samlede HD uddannelse er en uddannelse på bachelorniveau og har den engelske titel Graduate Diploma in Business Administration.

CBS Evaluering og Akkreditering

Nedenfor kan du downloade evalueringen af HD studierne i studieåret 2012/2013.

HD-Evalueringsrapport (PDF)

HD henvender sig til
HD henvender sig til dig, der søger erhvervsrelevant forskningsbaseret viden og nye muligheder med din karriere. Du kan bruge HD som en aktiv del af din karriereplanlægning, hvad enten du ønsker et karriereskifte eller et karrierespring. Den teoretiske viden giver nemlig nye perspektiver på din daglige praksis allerede mens du læser - og med ca. 3000 studerende på HD kan du også danne netværk med ansatte fra mange forskellige erhverv.

Undervisning

Undervisningen ligger typisk uden for normal arbejdstid - om aftenen eller i weekenden - og på flere af HD studierne kan du vælge den samme undervisning fordelt på flere forskellige dage, så du oplever en stor fleksibilitet. Du kan se undervisningstidspunkterne for de enkelte HD studier på deres respektive hjemmesider.

På nogle af HD studierne har vi også online studieformer, der giver dig mulighed for mere fleksibilitet i hverdagen – eller for at læse HD mens du arbejder i udlandet.

Undervisningen på HD er forskningsbaseret og erhvervsrettet, og den varetages af både forskere fra CBS og eksterne undervisere fra erhvervslivet, så du er sikret en dynamisk uddannelse, der løbende udvikles og matcher den aktuelle virkelighed. De studerendes erfaringer bruges i undervisningen, da det tilfører undervisningen en praksisnær dimension, og en del af undervisningen er baseret på samarbejde i grupper. Sparring i studiegrupper understøtter din læring og kvalificerer din evne til at lytte, lære og diskutere, så du bliver en endnu bedre samarbejdspartner.

Videreuddannelse efter HDNår du har færdiggjort dit HD 2.dels studium, har du opnået det, der svarer til en uddannelse på bachelorniveau. Hvis du har lyst til at læse videre på CBS, kan du gøre det på deltid eller fuldtid.

Deltidsuddannelse
Du har mulighed for at søge ind på en masteruddannelse på CBS, så du kan arbejde sideløbende med dit studium. Som en del af de objektive kriterier for at blive optaget på en masteruddannelse, skal du have:

  • en BA-uddannelse (herunder en HD 2.del) eller en diplomuddannelse.
  • relevant erhvervserfaring - hvor meget afhænger af, hvilken masteruddannelse du søger optagelse på.

Der kan herudover være andre specifikke adgangskrav, du skal være opmærksom på. 

Kontakt  
For mere information om valg af masteruddannelserne skal du kontakte Masteruddannelserne.


Heltidsuddannelse
Du kan også søge ind på en kandidatuddannelse på CBS. Kandidatstudierne er dagsstudier, hvor du må påregne at studere på fuld tid.
Med en HD 2.del kan du søge optagelse på cand.merc eller cand.soc. Der er dog stor søgning på CBS´ kandidatstudier, så du kan ikke være sikker på at blive optaget, selv om du opfylder adgangskravene.

Generelt for optag med en HD 2.del på alle kandidatuddannelserne på CBS gælder:

  • 4,5 i snit
  • 7 i hovedopgaven
  • typisk specifikke adgangskrav til de enkelte kandidatstudier (fx et bestemt antal ECTS inden for et specifikt fagområde).

Der gælder dog særlige regler for dimittender fra HD Finansiering og HD Regnskab og Økonomistyring ved optag på cand.merc.aud. - se optagelsessiden for cand.merc.aud.

Når du vælger valgfag på HD 2.del, skal du være opmærksom på, om du derved styrker din faglighed på netop de områder, som kræves på det relevante kandidatstudium. Derfor skal du tjekke udvælgelseskriterierne for den uddannelse, som du er interesseret i.

Hvis du ikke har de nødvendige fag, kan du supplere med fag fra Summer University. Her er der deadline for ansøgning i marts.

Hvis du påtænker at søge ind på en af CBS' kandidatstudier på baggrund af en HD 2.del, så søg vejledning i god tid dér, hvor du ønsker at blive optaget.

Kontakt
For yderligere oplysninger, se kontaktinformation for kandidatuddannelserne.


Nedenfor finder du links til de forskellige HD studier på CBS, hvor du kan læse mere om HD studiernes form og indhold.

Følg HD