Midlertidigt bortviste studerende kan teknisk set ikke udskrives af CBS

Styrelsen for Forskning og Uddannelse har gjort CBS opmærksom på, at det ikke er muligt at udskrive de studerende, der er midlertidig bortvist efter brud på regler for introforløb. De pågældende studerende modtog fredag besked om dette fra CBS. Selvom de bortviste studerende fortsat er indskrevet som studerende, er de stadig udelukket fra deltagelse i aktiviteter på CBS, og deres studiekort er deaktiveret i bortvisningsperioden.

28/01/2020

25 studerende, der i december 2019 blev midlertidigt bortvist fra CBS for brud på reglerne vedrørende introforløb på CBS, har netop modtaget et tillæg til deres afgørelse fra december 2019, hvor CBS oplyser dem, at de ikke bliver udskrevet af CBS i deres bortvisningsperiode. Det fremgik ellers af den oprindelige afgørelse, at de studerende ville blive midlertidigt udskrevet af CBS i bortvisningsperioden.

Det er Styrelsen for Forskning og Uddannelse, der har gjort CBS opmærksom på, at den praksis, som CBS hidtil har fulgt med midlertidigt at udskrive studerende, der er midlertidigt relegeret (bortvist), ikke er hjemlet i ”adgangsbekendtgørelsen”. På baggrund af henvendelse fra styrelsen har CBS derfor skrevet til de midlertidigt bortviste studerende og oplyst dem om dette.

CBS beklager og bortvisninger står ved magt
- Det er selvfølgelig beklageligt, at den oprindelige afgørelse til de studerede indeholdt information, vi har været nødt til at præcisere efter henvendelsen fra styrelsen. Det ændrer dog ikke ved selve afgørelsen, men alene på det forhold, at de bortviste studerende ikke teknisk set er udskrevet, forklarer juridisk chef på CBS Mette Kuhlen Gullach.

Selvom de midlertidigt bortviste studerende nu genindskrives på CBS i de studieadministrative systemer, så er de stadig udelukket fra deltagelse i aktiviteter på CBS i bortvisningsperioden, herunder undervisning og eksamen. Deres studiekort er deaktiveret og konsekvensen er fortsat, at de vil blive forsinket i deres studier, som følge af deres handlinger under eller i forbindelse med CBS introforløb 2019.

Til gengæld betyder tillægget til den oprindelse afgørelse, at de nu får mulighed for at søge om udvekslingsophold. Så længe selve udvekslingsopholdet ligger efter den periode, hvor de er bortvist, kan de nu søge udvekslingsophold på lige fod med andre CBS-studerende, selvom de er midlertidigt bortvist. Tillægget kan muligvis også have betydning for forhold for de studerende, der ligger uden for CBS’ indflydelse, fx de studerendes boligsituation og deres adgang til SU i bortvisningsperioden.
  

Teknisk baggrund:
•    Det fremgår af CBS’ ordensregler (Ordensregler og regler for akademisk redelighed, herunder disciplinære foranstaltninger), at en mulig sanktion (disciplinær foranstaltning) for brud på ordensreglerne er midlertidig eller permanent relegation, og at det indebærer, at den studerende bliver udmeldt af studiet og skal aflevere sit studiekort.
•    Styrelsen har meddelt CBS, at en midlertidig relegation ikke kan indebære en udmelding af studiet og CBS, og dermed ikke kan påvirke den pågældendes status som værende studerende.
•    CBS har taget styrelsens udmelding til efterretning og skrevet til de berørte studerende, og vil fremover ændre ordlyden i afgørelser vedr. midlertidig relegation (bortvisning), samt revidere ordensreglerne i overensstemmelse hermed.

For flere oplysninger kontakt her

Sidst opdateret: Communications // 28/01/2020