CBS bortviser studerende efter brud på regler om introforløb

Nyheder

I 2016 indførte CBS klare regler for afvikling af introforløb for nye studerende, herunder et forbud mod aktiviteter, der forudsætter eller opfordrer til indtagelse af alkohol. Alligevel har en større gruppe introvejledere i år desværre valgt at se stort på reglerne. Det får nu konsekvenser, og CBS bortviser midlertidigt 25 studerende.

 
06/12/2019

Bjarke MacCarthy
Foto: Bjarke MacCarthy

Som respons på en årrække med problemer med grænseoverskridende adfærd i forbindelse med introforløb for nye studerende strammede CBS i 2016 reglerne på området. De gældende regler betyder blandt andet, at alle former for aktiviteter, der forudsætter eller opfordrer til indtagelse af alkohol, er forbudt. Hertil kommer en regel om, at der ikke må drikkes øl før kl. 17 - hverken på campus eller i forbindelse med hytteture, ligesom alle former for stærk spiritus er forbudt under hele introforløbet. De studerende, der melder sig til opgaven som introvejledere for nye studerende, bliver sat grundigt ind i reglerne på et kursus, og de skriver under på at overholde regelsættet omkring introforløb. 

- Det er både beklageligt og skuffende, at vi nu midlertidigt må bortvise en større gruppe studerende, fordi de helt åbenlyst har overtrådt reglerne for introforløb på CBS. Vores regler er meget klare på dette område. Vores introvejledere har skrevet under på at overholde reglerne, men alligevel brudt dem. Det reagerer vi selvfølgelig på, siger rektor Nikolaj Malchow-Møller.

Flere sager på vej
Den midlertidige bortvisning af 25 studerende gælder for 1-2 eksamensperioder og er resultatet af partshøringer af i alt 53 studerende. De sager, CBS nu har behandlet, har relation til årets studiestart, hvor deltagere på hytteture har henvendt sig og fortalt om brud på reglerne i forhold til både alkohol og uacceptabel adfærd. Siden afgørelsen af disse sager har gennemgangen af alle deltagerevalueringer fra introforløbet afsløret flere problemer. Her sender vi inden for de næste dage høringsbreve til yderligere 44 introvejledere. Disse sager afventer stadig en afgørelse, der forventes at komme i løbet af januar.

- Vi ved, at en god start på studiet har stor betydning for trivslen og det videre studieforløb. Derfor er det også afgørende, at vores introforløb er inkluderende og har fokus på både faglige og sociale aspekter. Her hører hverken grænseoverskridende adfærd eller store mængder alkohol hjemme, siger Nikolaj Malchow-Møller.

Hytteturen til diskussion
Som konsekvens af de mange overtrædelser af reglerne ved dette års introforløb, særligt på hytteturene, får introforløbene nu et ekstra grundigt serviceeftersyn. Sammen med CBS’ studerende har ledelsen igangsat en proces, der skal munde ud i et koncept for intro, der kan fungere uden risiko for igen at havne i sager, som dem, der nu fører til bortvisning af studerende. Konceptet skal tages i brug ved studiestarten i august 2020.

FAKTA OM INTRO 2019
2803 studerende på 18 bachelorstudier var igennem et to-ugers introforløb i august og september med 369 introvejledere.

PDF iconOrdensregler og regler for akademisk redelighed, herunder disciplinære foranstaltninger 
PDF iconRegler om god etisk adfærd på introkurser
PDF iconDokumentet introvejledere underskriver 
 

For flere oplysninger kontakt rektor Nikolaj Malchow-Møller via sekretariatschef Charlotte Autzen, e-mail: cau.ls@cbs.dk, telefon 3815-2062 eller CBS Communications 

 

Sidst opdateret: Communications // 02/09/2020