Forskningsprojekt observerer ledere tæt under krisen

Med en bevilling fra Innovationsfonden er professor ved CBS Dana Minbaeva i fuld gang med at undersøge, hvordan det går med at lede personale og virksomheder virtuelt under krisen. Og det går ikke så dårligt, viser de seneste tal. Studiet kan tegne vejen for en ny måde at lede på – og et nyt arbejdsliv.

12/05/2020

Dana Minbaeva
 

Som medarbejder kan man gå glip af både formel og uformel information, når man arbejder hjemmefra. Og som leder kan det være svært at fastholde autoriteten under nye virtuelle mødeformer. 

Den virtuelle ledelse, der finder sted efter store dele af befolkningen er sendt hjem for at arbejde under coronapandemien, er guld værd at undersøge til brug for fremtidig ledelse. 

Sammen med Steen E. Navrbjerg, lektor fra Københavns Universitet og medlem af Employment Relations Research Centre, har Dana Minbaeva, Professor of Strategic and Global Human Resource Management ved CBS, fået bevilliget godt 1 mio. kr. fra Innovationsfonden til projektet med titlen ”Virtuel ledelse under coronakrisen – nye krav til ledelse”.

Planen for projektet er at sende et spørgeskema ud til 1000 private og offentlige arbejdspladser og foretage mindst 36 interviews med ledere.  

Allerede i juni vil de første resultater være tilgængelige, når forskerne præsenterer resultaterne på et webinar hos Dansk Industri og i form af en pixibog med hovedbudskaber. 
I september vender forskerne tilbage til lederne med fokus på at undersøge, om coronakrisen har ført nye ledelsespraksisser med sig, som kan bruges for fremtiden. 

Nogle faggrupper håndterer krisen bedre
Dana Minbaeva kan allerede nu dele nogle pointer fra de første 22 kvalitative interviews med ledere fra det private- og offentlige arbejdspladser.

“Det allerførste, vi kunne konstatere, var, at det faktisk går okay. I de fleste toplederes evalueringer kan man læse, at deres virksomheders produktivitet er på 85-90 % af, hvad den var inden krisen, og det mener de ikke er så dårligt under de nuværende forhold. De fleste virksomheder har dog stadig et stort efterslæb, fx har de færdige produkter til internationale kunder, som ikke er blevet sendt, og lagrene bliver overfyldte, men alt i alt fortsætter forretningen.” 

Minbaeva fortsætter:
”Ikke overraskende fandt vi ud af, at folk håndterer hjemmearbejdssituationen forskelligt alt efter personlighed. Men vi fandt også ud af, at nogle faggrupper håndterer krisen bedre. Fx kan ingeniører godt lide coronaledelse”. 

Dana Minbaeva mener også, at ledere bør være opmærksomme på, om deres medarbejdere føler sig inkluderet eller ekskluderet. 

“Der er stor forskel på, om du er hjemsendt, eller om du arbejder hjemmefra. I begge grupper kan man føle sig inkluderet og ekskluderet. Sådan en virkelighed kræver, at lederen leder sine medarbejdere forskelligt. ”


Hvis du vil læse mere om forskningsresultaterne, så bed venligst om medlemskab af LinkedIn-gruppen “Virtuel Ledelse under Corona-krisen”,  hvor forskerne løbende poster nye observationer.

For yderligere oplysninger, kontakt venligst professor Dana Minbaeva fra Institut for Strategi og Innovation ved CBS. 

Sidst opdateret: Communications // 04/04/2022