CBS-professor Majken Schultz er Carlsbergfondets nye forkvinde: ”Det er afgørende, at vi bevarer initiativretten hos forskerne”

Den frie grundforskning har fået et nyt ansigt i Majken Schultz. Som ung valgte hun at forske på CBS, selv om stedet ikke blev regnet for særlig fint. Dengang havde hun kun Nationalbankens Bodil Nyboe Andersen at spejle sig i, men nu håber hun selv at være en rollemodel for andre kvindelige forskere.

21/01/2022

Majken Schultz

I stueetagen i det gamle palæ på H.C. Andersens Boulevard, hvor Carlsbergfondet har domicil, hænger en portrætsamling af fondets tidligere formænd. Malerierne har det tilfælles, at alle de portrætterede er professorer, og at de alle er mænd.

Men der blæser nye vinde i den 146 år gamle fond, som er en af verdens ældste erhvervsdrivende fonde, og hvis formål det er at fremme og støtte forskning inden for naturvidenskab, samfundsvidenskab og humanistiske videnskaber. For nu har bestyrelsen peget på Majken Schultz som deres nye forkvinde. Hun er professor ved Institut for Organisation ved CBS, og så er hun en af de få danske kvinder med en lang række tunge bestyrelsesposter på cv’et.

”Da jeg trådte ind i Carlsbergfondets bestyrelse i 2019, var det ikke for at blive forkvinde, men fordi jeg virkelig brænder for forskning, og fordi jeg mener, at jeg har noget at tilbyde,” svarer hun til spørgsmålet om, hvorfor hun takkede ja til posten.

Hendes karriere har i mange år haft to spor. I 1988 skrev hun sin ph.d. på CBS, og hun har været aktiv forsker lige siden. Sideløbende med sin forskerkarriere har hun haft en omfattende bestyrelseskarriere i mange forskellige typer af virksomheder, senest i Bang & Olufsen og Danish Crown. Hun fortsætter også som næstforkvinde i Realdania til foråret 2023.

Med et hjerte for forskning og et stærkt fagligt blik for branding, strategi og ledelse virker det oplagt, at Majken Schultz skulle ende i en stilling, der forbinder den akademiske verden med erhvervslivet.

Der er vel én post i Danmark, der forener de to verdener, og det er bestyrelsesformandsposten for Carlsbergfondet, fordi man både har koblingen til forskningen og koblingen til Carlsberg A/S. Så i den forstand var det en helt unik mulighed,

forklarer hun med henvisning til, at hun fra marts 2022 tiltænkes at indtræde som næstforkvinde for bestyrelsen i Carlsbergs A/S.

Alligevel var beslutningen ikke let at træffe.   

”Det svære er ansvaret. Det er et stort ansvar, og i en alder af 63 kunne jeg sagtens begynde at drosle ned og hvile på laurbærrene, for jeg har gjort det ganske godt. Så det var en overvejelse, om man har energien til at yde den indsats det kræver, og det mener jeg, jeg har.”

Da CBS ikke var noget fint sted

At det netop blev CBS, som blev hendes base, var egentlig et tilfælde. Hun er cand.scient.pol. fra Københavns Universitet, men havde svært ved at forene sig med universitetets meget teoretisk funderede tilgang.

”Jeg tog nogle enkeltfag på Handelshøjskolen, som det hed dengang, da jeg læste på KU, og jeg synes det var så fantastisk, at det var mere virksomhedsnært. CBS har en vilje og lyst til at koble forskning med praksis, og det passede mig godt,” fortæller hun om sit valg om at komme til CBS. Et valg, der dog vakte stor skepsis.

Dengang var CBS ikke noget fint sted. Det var en lille organisation – en købmandsskole der bestemt ikke stod i høj agtelse, hvis du kom fra Københavns Universitet. Så det var ikke det oplagte karrierevalg, men jeg syntes, det var spændende gennem de fag, jeg havde haft, og CBS er siden blevet en vigtig del af mig.

Som blot 38-årig blev hun den første professor på Institut for Interkulturel Kommunikation og Ledelse og har siden forsket og undervist i krydsfeltet mellem virksomhedsidentitet og corporate branding. I de sidste fem år har hun været tilknyttet Centre for Organization and Time og er PI på et stort forskningsprojekt finansieret af Novo Nordisk Fonden omhandlende, hvordan virksomheder arbejder med de meget langsigtede klimamål. Derfor kommer den nye titel som forkvinde heller ikke til at betyde et farvel til forskning. Hun fortsætter både med at forske og undervise på CBS, dog på nedsat tid.

Vokseværk i fondet

Valget af Majken Schultz som forkvinde er på mange måder en manifestation af, at det er nye tider i Carlsbergfondet, som ser ind i nogle gennemgribende forandringer de kommende år. Det sker som følge af, at fondets uddelingskapacitet de seneste år er vokset betydeligt. Majken Schultz anslår, at fondet inden for få år vil uddele 750 millioner kroner, hvor det tidligere har uddelt omkring 200 millioner kroner.

De nye tiltag indebærer blandt andet, at bestyrelsen ikke længere skal være alene om at bedømme alle fondsansøgninger, men den nye bestyrelse er ved at diskutere, hvordan et bedømmelsessystem skal udvikles til større projekter. Derudover er det planen, at der skal ansættes en direktør i Carlsbergfondet og vælges en næstformand.

Ud over aktiviteter direkte relateret til fondet, er der også andre store projekter i gang. Blandt andet har man netop istandsat brygger J.C. Jacobsens gamle villa i Valby, som siden 1990’erne har fungeret som mødested for det danske forskningsmiljø, og som de nu ønsker at aktivere i endnu højere grad end tidligere.

Til spørgsmålet om, hvilke mærkesager hun brænder særligt for, nævner Majken Schultz vigtigheden af den frie, uafhængige grundforskning. Dermed kommer hun store dele af kritikken af private fonde i møde. Flere mener, at de private fonde favoriserer nogle få særlige forskningsområder, da mange fonde overvejende bruger deres penge på sundheds- og naturvidenskab.

”I en tid, hvor man har enormt meget fokus på tematiseret forskning, og alle ledelser skal finde deres tema, synes jeg, at det er helt afgørende, at vi bevarer initiativretten hos forskere. Og jeg er sikker på, at forskerne nok skal sikre, at vi fornyer os. Det kan jeg jo se på de ansøgninger, vi modtager.”

Carlsbergs kvinder

Som ung kvinde i forskningsverdenen oplevede Majken Schultz, at der ikke var mange kvinder at spejle sig i.

Da jeg selv var ung forsker, var der én kvinde, som man hørte om i erhvervslivet i Danmark, og det var Bodil Nyboe Andersen, som var direktør i Nationalbanken. Så kom der en til og det var Stine Bosse. Nu er der selvfølgelig flere, men det er stadig en utrolig begrænset kreds af kvinder, som unge kvinder der ønsker en karriere, kan spejle sig i. Der har været lidt flere kvindelige rollemodeller i den internationale forskning, men de kan virke meget uopnåelige

Derfor mener Majken Schultz heller ikke, det er uvæsentligt at fremhæve, at der lige nu er kvinder i spidsen for alle de tre fonde i Carlsbergfamilien. I 2020 blev Christine Buhl Andersen forkvinde for Ny Carlsbergfondet og Tuborgfondet har adjungeret professor ved CBS Anne-Marie Skov som forkvinde. For blot fem år siden havde de tre fonde alle mænd i spidsen.

Hun er meget bevidst om, at der i forskningsverdenen er en tendens til at forbigå kvinder, og derfor er det også en vigtig del af Carlsbergfondets strategi at sikre kønsdiversitet, blandt andet gennem tiltag som at dække barselsudgifter og vurdere ansøgerne mere kvalitativt end blot på udgivelser og citationer. Ud over de konkrete tiltag ligger det Majken Schultz meget på sinde at være en rollemodel som kvinder kan spejle sig i.

”Jeg ved jo selv, hvor sindssygt mange dygtige kvindelige studerende, jeg har. Også kvinder, der ikke er danske, og hvem har de at spejle sig i? På nogle punkter viser jeg i hvert fald, at man godt kan komme langt, og at man ikke behøver at miste sig selv undervejs.”

Derfor har hun også en lille mission om at få gravet de forskellige kvinder i Carlsbergs historie frem og få sat fokus på deres betydning.

 ”J.C. Jacobsen og Carl Jacobsen var, som mange ved, mændene bag Carlsberg, men de var ikke alene. Deres hustruer Laura og Ottilia var med til at bygge bryggeriet op. Så uden dem måske intet Carlsberg. Men det er der ikke mange, der ved. Så jeg tror, tiden er inde til, at vi får mere fokus på kvinderne.”

Læs mere om Majken Schultz og hendes forskning her.

-----

TRE SPØRGSMÅL TIL MAJKEN SCHULTZ

 1. Hvad laver du, når du holder fri?
  Jeg nyder at være ude i naturen. Der samler jeg energi til de mange timer foran skærmen.
   
 2. Hvad læser du lige nu?
  Jeg læser Ditlev Tamms bog De klogeste og skarpeste … Historien om Carlsbergfondet, bryggeriet og vores øl om Carlsbergfondets historie fra oprettelsen i 1876 og frem til i dag. Og så har jeg også læst den fantastiske bog om Carlsberg Akademi som udkommer snart, hvor der er et interessant kapitel om kvinderne på Carlsberg skrevet af professor Birgitte Possing
   
 3. Hvad er din største rejseoplevelse?
  Jeg har vandret meget og var i 2019 på en måneds vandring med min mand. Vi vandrede fra Mont Blanc til Middelhavet tæt på den fransk- italienske grænse.

 

Sidst opdateret: Sekretariat for Ledelse og Kommunikation // 11/07/2023