PhD defence: Jakob Rømer Barfod

In order to obtain the PhD degree, Jakob Rømer Barfod has submitted his thesis entitled: Ledelse i militære højrisikoteams

 
Tirsdag, 23 marts, 2021 - 13:00 to 15:00

Jakob Rømer Barfod

Militære højrisikoteams arbejder i komplekse sammenhænge, der kræver tæt koordinering og tydelig kommunikation. Denne afhandling går tæt på praksis og undersøger, hvordan soldater i højrisikoteams koordinerer handlinger gennem ledelse, hvordan de situationelt i deres interaktion skaber mening i den komplekse arbejdskontekst, og hvordan de håndterer diverse afvigelser og usikkerheder. Det empiriske materiale er indsamlet i små enheder fra det danske forsvars operationer i Afghanistan, og ved hjælp af især mikroanalyser i form af multimodale interaktionsanalyser af taktiske indsættelser afdækker afhandlingen, hvordan soldaterne fx gennem rutiner og kropslig interaktion koordinerer og skaber retning og mening i deres daglige, komplekse arbejdskontekst. Ved at studere de situerede praksisser i militære højrisikoteams bidrager dette forskningsprojekt til en udvidet forståelse af, hvordan ledelse i en militær sammenhæng reelt udøves, og på tværs af analyserne illustreres det, hvordan krop, hastighed, en veludviklet rolleforståelse, fokuserethed og initiativparathed udgør væsentlige ressourcer i produktionen af ledelse og dermed er essentielle for at kunne håndtere og skabe mening i den til tider komplekse taktiske situation.
 

Primary Supervisor:
Associate professor Magnus Larsson
Department of Organization
Copenhagen Business School
 
Secondary Supervisor:
Associate professor Kirstine Zinck Pedersen
Department of Organization
Copenhagen Business School
 
Assessment Committee:
Associate Professor Elisabeth Naima Mikkelsen (Chair)
Department of Organization
Copenhagen Business School
 
Associate Professor Birte Asmuß
Department of Management
Aarhus University
 
Professor Ole Boe
Department of Business, Strategy and Political Sciences
University of South-Eastern Norway
 
Thesis:


The thesis will be available from research.cbs.dk
 
*Please note in connection with the online defence that the microphone and camera of all spectators must be turned off!

 

Organised by CBS PhD School
Date 23 March 2021
Time 13:00 - 15:00
Location https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NGZjMmNjYmItZTEyO...

 

Sidst opdateret: Sekretariat for Ledelse og Kommunikation // 05/03/2021