Project Participants

Plasten i det cirkulära samhället: Alternativ organisering bortom resurseffektivitet


Abstract:

Type:

Public (International)

Funder:

Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande

Collaborative partners:

Lund University

Status:

Running

Start Date:

01-12-2021

End Date:

30-11-2025

The page was last edited by: Dean's Office of Research