Svängdörrar till näringslivet? En rättssociologisk studie om övergångar från toppen av stat och region till näringslivet och dess reglering


Abstract:

Type:

Public (International)

Funder:

Vetenskabsrådet

Collaborative partners:

Lund University

Status:

Running

Start Date:

01-01-2022

End Date:

31-12-2025

The page was last edited by: Dean's Office of Research