IOA-professor udpeget til Teknologirådets Repræsentantskab

Ann Westenholz, professor ved Institut for Organisation og Arbejdssociologi, er af Videnskabsministeriet udpeget til Teknologirådets Repræsentantskab.

06/15/2005

Ann Westenholz, professor ved Institut for Organisation og Arbejdssociologi, er af Videnskabsministeriet udpeget til Teknologirådets Repræsentantskab 01.06.2005 - 31.05.2008.

Teknologirådet er en selvejende institution, hvis formål er

  • at følge den teknologiske udvikling,

  • at gennemføre udredninger og helhedsvurderinger af teknologiens muligheder og konsekvenser for samfundet og den enkelte borger,

  • at foranstalte selvstændig teknologivurdering og

  • at formidle resultatet af sit arbejde til Folketinget og til samfundets øvrige politiske beslutningstagere samt til den danske befolkning med henblik på at støtte og fremme en folkelig teknologidebat.

The page was last edited by: Communications // 06/27/2005