Lektor, cand.polit. J. C. Ry Nielsen modtager pris

CBS Award of Honour er gået til Ry Nielsen for hans mangeårige engagement på bl.a. MPA

03/14/2005

Lektor, cand.polit. J.C.Ry Nielsen er den glade modtager af den nyindstiftede pris CBS Award of Honour. Prisen blev overrakt på CBS’ årsfest for Ry Nielsens ”

mangeårige indsats med pædagogisk fornyelse af CBS’ uddannelser og undervisning”

.

MPA-studiet

Specielt blev Ry Nielsens indsats i forhold til MPA-studiet fremhævet, da studiet fra starten har været stor succes med en overvældende tilstrømning af studerende.

Således stod der i indstillingen;

”Jens Carl Ry Nielsens pædagogiske ambitioner er ikke blevet nedjusteret med årene, men bliver til stadighed udbredt til nye aktiviteter og kollegaer med stor entusiasme og inspiration”.

Pædagogiske interesseområder

Ry Nielsen har i forhold til det pædagogiske område især beskæftiget sig med emner som deltagerorienteret undervisning, udvikling af ”den reflekterende praktiker” og etableringen af CBS i en international sammenhæng på det pædagogiske område.

The page was last edited by: Communications // 04/25/2005