Årets Ildsjælepris 2014

Hvert år uddeler Dansk IT, der organiserer IT professionelle i Danmark, sin såkaldte ildsjælspris til et af foreningens mange medlemmer, der har udført en ekstraordinær og engageret indsats for at fremme de tanker og ideer, der ligger bag en forening som Dansk IT. Prisen går i år til

28/05/2014

Årets Ildsjælepris 2014

Per Andersen DIrector at Dansk IT on the left and Niels Bjørn-Andersen Professor, CBS at the right.

Formanden af Dansk IT Carsten Nørgaard skriver:

Niels Bjørn vil være mange bekendt som en person, der i mange år har støttet aktivt op om DANSK IT og vore aktiviteter. Når vi i dag ser på DANSK IT’s kerne-aktiviteter ifølge vores formål, kan vi med stor glæde konstatere, at Niels Bjørn har gjort en stor og uegennyttig indsats på dem alle:

- Faglige netværk og råd: Niels Bjørn-Andersen har i mange år været en drivende kraft i foreningens fagråd for Governance og Management, og har her deltaget aktivt i fagrådets arbejde. Han har været med til at udarbejde den meget brugte ”IT Governance Anbefalinger”, der først udkom i 2006 og i en revideret version i 2012. Rapporten har i mange år været standard-sættende for opfattelsen af IT governance. Fagrådet var endvidere involveret i udarbejdelse af vejledningen ”God IT Skik” fra 2011. Faktisk har Niels Bjørn deltaget i fagrådsarbejde siden 1970erne – det er der ikke mange, der har på deres CV!

- Formidling af viden: Niels Bjørn-Andersen har i en årrække været særdeles aktiv ved gennemførelse af DANSK IT’s årlige konference om IT-ledelse, der gennem årene har haft titlerne IT Challenges og IT Leadership, og som nu bliver videreført i den store konference IT i Praksis, der løber af stablen den 3. september. Blandt andet gennem sit meget store og kvalificerede netværk har Niels Bjørn været med til at trække udenlandske og danske kapaciteter til Danmark for at tale på konferencerne, og Niels Bjørns store viden har været afgørende for det høje faglige niveau, konferencerne har haft.

- Hertil kommer, at Niels Bjørn-Andersen var medlem af DANSK IT’s bestyrelse fra 1998-2004, og har derigennem været med til at forme den forening, vi har i dag.

I det hele taget har Niels Bjørn-Andersen altid været en god støtte for DANSK IT. Både inden for de formelle rammer, som fremgår af det førnævnte, men ikke mindst som en af de gode kontakter, vi altid har kunnet henvende os til for hjælp, gode råd eller som indgang til CBS eller nogle af de rigtig mange andre organer, som Niels Bjørn gennem årene har været engageret i. Vi er glade for, at Niels Bjørn igennem årene og sit meget travle program også har haft tid til at engagere sig aktivt i DANSK IT.

Vi ønsker Niels Bjørn et stor til lykke med prisen, der kommer med et diplom og en check. Desværre er Niels Bjørn forhindret i at deltage i årsmødet i år på grund af en uopsættelig rejse, men vi er kommet til at røbe prisen på forhånd til ham, så han kunne sende os denne videohilsen … På YouTube.

 

Sidst opdateret: Communications // 30/01/2024