Årsrapporten 2021 er nu godkendt

Bestyrelsen underskrev årsrapporten ved bestyrelsesmødet 23. marts, og dermed er årsrapporten nu offentliggjort

28/03/2022

Så er CBS’ årsrapport for 2021 på gaden. Her kan du læse direktionens beretning om året der gik og få et overblik over CBS’ samlede økonomi.

To overordnede rammer for den strategiske opfølgning kom på plads i 2021 -– den  strategiske rammekontrakt for perioden 2022-2025, og udviklingen af CBS’ Key Strategic Indicator (KSI) Framework, som skal bruges til at følge udviklingen i det strategiske arbejde.

Disse to rammer konkretiserer, hvordan CBS forpligter sig over for samfundet, CBS’ bestyrelse og uddannelses- og forskningsministeren i de kommende år.

CBS afsluttede 2021 med et overskud på 49 millioner kroner. Det er 30 millioner lavere end i 2020, men 29 millioner kroner højere end budgetteret. Der var i budgettet for 2021 forventet en indvirkning fra covid-19, men effekten af nedlukning mv. har været mere omfattende end forventet.

I årsrapporten fremgår det også, at:

• Ni ud af ti dimittender fra CBS får job i det private erhvervsliv.

• 28 procent af CBS’ studerende har en international baggrund.

• CBS har indgået udvekslingsaftaler med 295 universiteter og business schools på verdensplan.

• CBS har en Triple Crown-akkreditering, som betyder, at vi er akkrediteret af EQUIS, AMBA og AACSB. Under 1 pct. af business schools verden over har en Triple Crown.

• Det samlede hjemtag af eksterne forskningsmidler var på 150,2 millioner kroner. Det er lidt mindre end i 2020, som var et exceptionelt godt år.

• CBS har som et af de første danske universiteter introduceret en formaliseret karrierevej, et såkaldt “promotion track” for særligt talentfulde lektorer, der nu kan sikres en tydeligere karrierevej på vej mod en forfremmelse til professor.

• Antallet af projekter med erhvervslivet steg til 136, hvor det var 107 i 2020.

• CBS for første gang har en ligelig kønsfordeling i CBS’ bestyrelse og en acceptabel kønsfordeling i direktionen og blandt kontorchefer, men der er stadig ikke kønsbalance i den øvrige ledelse på CBS.
 

Sidst opdateret: Sekretariat for Ledelse og Kommunikation // 29/03/2022