3.230 nye bachelorstuderende på CBS

CBS kan i år byde velkommen til 3.230 nye studerende på vores bacheloruddannelser efter sommerferien. Næsten hver tredje studerende er optaget via kvote 2.

28/07/2021

Foto: Bjarke MacCarthy
Foto: Bjarke MacCarthy

Fra kl. 8.00 i morgen og frem til middag modtager nye studerende en krypteret mail med et optagelsesbrev fra Copenhagen Business School. Knap 5.500 håbefulde og ambitiøse unge mennesker har søgt CBS som 1. prioritet.

"Vi er glade for, at så mange søger mod CBS. Vores kandidater er efterspurgte i erhvervslivet fordi vi er et universitet, som stræber efter at gøre en forskel og hjælpe med at løse de udfordringer, virksomheder og samfund står i. Vi ser meget frem til at byde velkommen til introforløb den sidste uge i august, og vel at mærke her på campus," siger rektor Nikolaj Malchow-Møller.

Mange veje til spændende job
CBS havde i år 5.491 1.prioritetsansøgere og samlet set 7.761 ansøgere til i alt 3.230 studiepladser. Det er en snes flere pladser end året før, hvor optaget efter aftale med Folketinget blev hævet på grund af covid-19.

"Vi kan desværre ikke optage alle, som ønsker at læse hos os. Det er vigtigt at huske på, at vi alle skal lære og uddanne os gennem hele livet. Vi får flere karrierer. Læring skal være livslang, og der er mange veje til virkelig god uddannelse. Den uddannelse, man lægger ud med, er ikke altafgørende for, hvilke spændende job fremtiden byder på", siger rektor Nikolaj Malchow-Møller.

Muligheder med kvote 2
På CBS er antallet af pladser i kvote 2 igen i år øget til nu 953. Det er tæt på hver tredje nye bachelorstuderende, der optages herigennem. Der lægges i kvote 2 optaget vægt på, hvad studerende har lavet efter gymnasiet, og især den motiverede ansøgning og evnen til at reflektere over erfaringer og relatere det til uddannelsen er vigtig. I år er der lagt meget mindre vægt på udlandsophold på grund af covid-19 og rejserestriktioner.

Der er på to år oprettet 111 nye kvote 2-pladser, og ikke alle ansøgere er opmærksomme på mulighederne. HA Almen Erhvervsøkonomi, HA(psyk.) - Erhvervsøkonomi og psykologi, HA pro. - Erhvervsøkonomi og projektledelse er i år de tre uddannelser, det er sværest at komme ind på gennem kvote 2. De tre uddannelser, det er sværest at komme ind på via adgangskvotienten i kvote 1, er i år BSc in International Business, som er faldet en smule i adgangskvotient til 11,1 og nu ligger på niveau med BSc in International Business and Politics, tæt fulgt af BSc in Business Administration and Sociology.

Ny cand. merc.-overbygning i 2023
Kombinationen af digital omstilling, forretning og mennesker er samlet i den kun tre år gamle uddannelse BSc in Business Administration and Digital Management, som øgede sit optag kraftigt sidste år og igen i år optager 175 studerende. Uddannelsen fik i år 418 1. prioritetsansøgere, og adgangskvotienten er steget et nøk med 0,3 til 10,0. HA Almen er igen i år CBS' største uddannelse med 760 nye studerende. Adgangskvotienten er her faldet et nøk den anden vej med 0,3 til 8,0. Årsagen er især, at der er indført krav om Engelsk B med minimum en karakter på 6,0 for at sikre kvaliteten i sprogkompetencer forud for lanceringen af en ny, stor cand. merc. overbygning fra 2023.

Spændet for adgangskvotienterne er i år mindsket til 8,0-11,1 fra 7,7-11,3 sidste år. Der er igen i år er adgangsbegrænsning på alle uddannelser, og ansøgere skal have mindst 8,0 i karaktergennemsnit for at komme i betragtning i kvote 1. Alle pladser er fyldt op, og der er desværre ingen ledige pladser eller ventelister.

Se adgangskvotienter og ansøgertal 2021 her

Læs mere om informationsmøder i efteråret om kvote 2 her

 
Sidst opdateret: Sekretariat for Ledelse og Kommunikation // 25/01/2024