Danmarks Statistikbank

Værktøj til at dykke dybere ned i Danmarks Statistiks mange data om det danske samfund, udenrigshandel og branchestatistik. Du kan lave tabeller og eksportere til fx Excel.

Danmarks Statistikbank

Værktøj til at dykke dybere ned i Danmarks Statistiks mange data om det danske samfund, udenrigshandel og branchestatistik. Du kan lave tabeller og eksportere til fx Excel.

Indhold i Danmarks Statistikbank

Statistikbanken er gratis at bruge, og du kan oprette dig som bruger og gemme udtræk og filer under din egen profil.

Statistikken fra Danmarks Statistik er inddelt i følgende emneområder og er den officielle danske statistik:

 • Befolkning og valg
 • Arbejde, indkomst og formue: indeholder bl.a. beskæftigelse, arbejdsløshed, pendling, fravær og arbejdsstandsninger, løn- og arbejdsomkostninger og indkomster
 • Priser og forbrug: omfatter bl.a. forbrugerpriser, erhvervslivets priser, ejendomme, biler og forbrug
 • Levevilkår: omfatter ligestilling, livskvalitet, levevilkårsundersøgelse, boligforhold, sundhed, børnepasning, offentlig forsørgelse, sociale forhold, trafikulykker og kriminalitet
 • Nationalregnskab og offentlige finanser: omfatter bl.a. årligt nationalregnskab, regionale regnskaber, produktivitet, skatter og afgifter.
 • Uddannelse og viden: indeholder bl.a. befolkningens uddannelsesstatus, fuldtidsuddannelser, kurser og voksenuddannelse, forskning, udvikling, innovation og informationssamfundet.
 • Erhvervslivets sektorer: omfatter bl.a. landbrug, fiskeri, industri, byggeri, transport, handel, turisme og serviceerhverv
 • Erhvervslivet på tværs: omfatter bl.a. virksomheder og deres udvikling, regnskaber, globalisering, økologi og konjunkturbarometre
 • Penge- og kapitalmarked: omfatter bl.a. værdipapirer, rente- og kursudvikling, penge- og realkredit og betalingsmarked. Forsikrings- og pensionssektor
 • Udenrigsøkonomi: omfatter bl.a. udenrigshandel og betalings- og kapitalbalance
 • Kultur og Kirke: omfatter bl.a. museer og kulturarv, biblioteker, film, bøger og medier, musik og scenekunst, idræt, kulturvaner, kulturlivets økonomi og struktur og folkekirken.
 • Geografi, miljø og energi: omfatter bl.a. areal, infrastruktur, miljø og energi og grønt nationalregnskab.

Under hvert emne er der et antal underemner. Du kan fx finde tal for ejendomssalg under priser og forbrug.

Tips fra bibliotekaren 

Husk at angive Danmarks Statistik - Statistikbanken som kilde, når du videregiver eller bruger deres tal.

Supportsider og videovejledninger til Statistikbanken, Statistikbanken - data og tal


Brugerprofil: du kan gratis oprette en brugerprofil.
En af fordelene er, at du får mulighed for at lave tabeludtræk på op til 100.000 tal ad gangen.

Formater og download:
Det er muligt at hente tabeller i flere formater: PC-AXIS, Excel, tekst, Dbase,  SAS program, semikolonsepareret, tabulatorsepareret og kommasepareret.

De 2 mest benyttede formater er:

Excel format: XLS-filer: Eks. på filnavn: fil1.htm

PC-AXIS format: PX-filer: Eks. på filnavn: fil1.px

Når tabellerne skal gemmes, kan det være en fordel at bruge PX-AXIS formatet. Brug af programmet PC-AXIS gør det muligt at bearbejde og eksportere tabellerne til Excel.
 

Nomenklaturer og branchekoder

Læs mere om forskellige nomenklarturer i vores guide
 

Fakta om Danmarks Statistikbank

Tidsmæssig dækning Afhængig af tabel
Geografisk dækning Danmark
Leverandør Danmarks Statistik

 

Sidst opdateret: CBS Library // 02/03/2023