Arbejdsret

Domme, kendelser, lovgivning, litteraturhenvisninger og kommentarer inden for dansk arbejdsret.

Arbejdsret

Domme, kendelser, lovgivning, litteraturhenvisninger og kommentarer inden for dansk arbejdsret.

Indhold i Arbejdsret

Hvert år kommer der flere hundrede nye afgørelser fra domstole og fagretlige organer, mange nye love samt et stort antal bøger, pjecer og artikler.

I denne portal med daglige opdateringer findes der bl.a.:

 • Al relevant arbejds- og ansættelsesretlig lovgivning: Når der kommer ændringer til love, bekendtgørelser, cirkulærer og vejledninger, skrives lovændringerne ind i selve lovteksten. Under hver ændret paragraf er ændringsforskriften beskrevet. Desuden er der fra den enkelte lov adgang til relevante lovforslag med bemærkninger. Alle relevante domme og afgørelser står som noter til den enkelte paragraf.
 • Relevante domme og kendelser fra Højesteret, Østre og Vestre Landsret og Sø- og Handelsretten
 • Domme og retsformandsafgørelser fra Arbejdsretten og Tjenestemandsretterne
 • Faglige voldgiftskendelser fra DA-/LO-området og fra det statslige område
 • Afgørelser fra Tvistigheds-, Afskedigelses-, Leder-, Overenskomst- og Samarbejdsnævnet samt Folketingets Ombudsmand
 • EU-domme og domme fra Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol


Dokumenternes opbygning
Ved hver enkelt paragraf i lovteksten vises der NOTER. Ved at klikke på NOTER får du vist dokumenter med links relateret til paragraffen, fx cirkulærer og vejledninger.
I højre side af dokumentet findes DOKUMENTINFO, som indeholder lovens kaldenavn, retsforskriftens nummer, dato og ministerium. Desuden er der en indholdsfortegnelse for dokumentet og en oversigt over relaterede dokumenter.

Ovenstående links fører til bibliotekssystemet Libsearch, hvor du kan tjekke om bogen kan lånes i papirudgave.

Tips fra bibliotekaren 

Når du bruger søgefeltet øverst til venstre på forsiden, søger du i alle de dokumenter, der indgår i portalen.

Sådan kan du afgrænse din søgning

 • Tilføj endnu et søgeord
   
 • Sorter dit søgeresultat efter relevans, dokumenttype, titel eller dato
   
 • Brug venstremenuen til at søge inden for bestemte dokumentmængder:
  EMNER (lovgivning, afgørelser, litteratur og artikler, diverse)
  DOKUMENTTYPER (love, cirkulærer, vejledninger, Højesterets domme osv.)
  STATUS (gældende, historisk, vedtaget, uden status)
  PERIODE (afgræns din søgning kronologisk)
   
 • Søg på et eksakt lovnummer
   
 • Søg på lovdokumenternes kaldenavn / kælenavn
   
 • Under menupunktet Hjælp er der vejledning til systemet


Eksport af dokumenter
Det er muligt at udskrive og downloade dokumenter i pdf format.

Fakta om Arbejdsret

Geografisk dækning Danmark
Leverandør Schultz, DJØF, DA

 

Sidst opdateret: CBS Library // 02/04/2024