Center for Pensionsøkonomi (PeRCent)


Abstract:

Center for Pensionsøkonomi, eller Pension Research Centre (PeRCent), er et nyt dansk forskningscenter, som er forankret på CBS i tilknytning til Institut for Finansiering og Økonomisk Institut. Centrets formål er at bidrage til en bedre forståelse og håndtering af tidens store udfordringer på pensionsområdet, herunder at der bliver flere ældre, at der skal omstilles fra et skattefinansieret til et opsparingsbaseret system, samt at pensionsformuen forvaltes i et lavrentemiljø.

Type:

Private (National)

Bevillingsgiver:

Danica Pension, Skandia A/S, Sampension, Pensionskassen for Farmakonomer, Lærernes Pension, Topdanmark Forsikring A/S, Arbejdsmarkedets Tillægspension, Industriens Pension, SEB, Pension Danmark, PKA A/S

Samarbejdspartnere:

Arbejdsmarkedets Tillægspension, Danmarks Statistik, SEB, Danica Pension, Pension Danmark, Skandia A/S, Topdanmark Forsikring A/S, PKA A/S, Lærernes Pension, Industriens Pension, Farmapension A/S, Sampension

Status:

Igang

Startdato:

01-01-2014

Slutdato:

31-12-2024

The page was last edited by: Dean's Office of Research