Projektdeltagere

  • Partner: Ninna Meier

Creating Coherence: Leadership and Coordination in and Across Hospital Wards 1 (Ledelse på tværs)


 

Abstract:

"At skabe sammenhæng: ledelse på tværs i hospitalsafdelinger" er et treårigt forskningsprojekt, som har til formål at undersøge hvordan man ved at udvikle og støtte ledelse på tværs i hospitalsafdelinger kan skabe mere sammenhængende patientforløb. Forskningsfeltet ledelse er karakteriseret ved en mangel på studier af det ledelsesarbejde, der udføres. Dette projekt bidrager med et komparativt case studie af betydningen af ledelse på tværs af hospitalsafdelinger for sammenhængende patientforløb: en kræftafdeling, en akut afdeling og en medicinsk afdeling med mange kroniske patienter. I disse afdelinger er sammenhængende patientforløb og ledelse på tværs afgørende, men samtidig særligt kompliceret at opnå. Fordelen ved komparative case studier, at de giver mere nuancerede og velfunderede resultater, hvilket er vigtigt i studier af komplekse fænomener. På baggrund af kvantitative dataudtræk fra regionale og nationale registre og kvalitative data, så som observationer og interviews på afdelingsleder-, afsnitsleder-, medarbejder- ogpatientniveau vil projektet først undersøge hvordan ledelse praktiseres på tværs i afdelingerne. Dernæst observeres det hvordan lokalt udviklede og forankrede interventioner, der skal støtte ledelse på tværs, kan indvirke på mere sammenhængende patientforløb. Resultatet af dette ambitiøse design er unik, empirisk forankret forskning i ledelsesprocesser på tværs af grænser i store, komplekse organisationer.

Type:

Public (National)

Bevillingsgiver:

Region Midtjylland, DFF/FSE/Post.doc.

Samarbejdspartnere:

Region Midtjylland

Status:

Afsluttet

Startdato:

01-01-2013

Slutdato:

31-12-2016

The page was last edited by: Dean's Office of Research