Produktiviteten kan øges med mere it og flere robotter

Produktivitet i danske fremstillingsvirksomheder kan forbedres ved øget automatisiering. Det viser den første rapport fra Center for Economic Business Research’ (CEBR) AIM-projekt

31/05/2013

Selvom industriproduktionen i dag beskæftiger under 15 % af den danske arbejdsstyrke, så er den fortsat meget vigtig for det danske samfund og står f. eks. stadig for 2/3 af eksporten. Det er derfor vigtigt at danske fremstillingsvirksomheder forbliver konkurrencedygtige.Lønomkostninger for især ufaglærte er stadigvæk den hyppigste grund til at virksomheder flytter produktion til udlandet. Da automatisering er en direkte måde at mindske manuelt arbejde i produktionsprocessen, er det særdeles interessant at se på mulighederne indenfor dette. Spørgsmålet er dog hvor automatiseret de danske industrivirksomheder allerede er?

Denne første rapport i AIM-projektet1 viser at der er mulighed for yderligere automation i en stor del af de danske fremstillingsvirksomheder. Gennemsnitlig er kun 30% af produktionsprocessen i virksomhederne automatiseret. Det er især inspektion og eksekvering, som mange virksomheder mangler at automatisere. Resultaterne i denne rapport bygger på de nuværende 471 udfyldte spørgeskemaer, der er et repræsentativt udsnit af fremstillingsvirksomheder i Danmark.

For flere oplysninger kontakt professor Anders Sørensen, mail: as.eco@cbs.dk

Sidst opdateret: Communications // 25/01/2024