På Roskilde Festival i forskningens tegn

Hvordan føler gæsterne sig tilpas, mens de bruger festivalen? Og hvordan kan svarene bruges til time for time at give bedre oplevelser? Kan man forudsige, hvor mange burgere der bliver spist de næste timer, så der altid er forsyninger nok og du kan få din favoritmad? Har du været frivillig på Roskilde – er du så en Bart, som bare skal have armbåndet og lave minimalt med arbejde eller er du en Marge? Det er nogle af tingene CBS-forskere undersøger ved hjælp af big data på Roskilde Festival.

23/06/2017

Foto: Thomas Kjær

Forskere og studerende fra CBS er på Roskilde Festival for at undersøge, hvordan anonymiserede data fra sociale medier og Roskilde-app'en minut for minut kan anvendes til at give gæsterne en langt bedre festivaloplevelse. Det handler fx om rene toiletter, nok personale, forsyninger til boder, hvilke ruter, der er de meste benyttede, sikkerhed og meget mere, fortæller professor Ravi Vatrapu som er leder af Center for Business Data Analytics på CBS.

- Projektet har store perspektiver, fordi erfaringerne kan overføres til bymiljøer. Vi regner med at indgå et samarbejde med en stor kommune senere på året. Vores data giver indblik, i hvordan folk bruger deres tid, hvor og hvordan de føler sig tilpas, mens de gør det. Det kan bruges til at give en bedre oplevelse og service, siger han.

Gode råd til at beskytte sig online
Projektet gør sig umage med at være best-in-class, når det handler om at anonymisere data fra sociale medier eller brug af app's. Både fordi det passer til Roskilde Festivals ånd, men også for at udvikle en model, som borgere og gæster har lyst til at bidrage til.

- Data anonymiseres og samles i big data, hvor vi analyserer på mønstre. Vi både følger lovgivning fra EU og Danmark og anvender ingen individuelle data. På den måde er der stor forskel på os og firmaer som Google, Apple og Facebook, som stort set alle danskere er i berøring med, siger Ravi, der også kan give gode råd om, hvordan man beskytter sig selv:

- Det er i dag helt umuligt at 'stay off the grid', det vil have en stor effekt på kvaliteten af dit liv. I stedet for skal du være opmærksom på de tilladelser, du giver, når du downloader app's og sætter dine privatlivsindstillinger. Du kan ikke stole på virksomhederne, og lovgivningen er langsom med at følge med, advarer Ravi.

Visionært af Roskilde Festival
Projektets brug af anonymiserede data munder i år ud i flere forskningsprojekter. Fx projektet Geographies of Being, Sharing and Feeling, som er analyse af en kombination af gps-data, hvad gæster deler på sociale medier og en vurdering af, hvordan de føler imens. Et andet projekt er Roskilde Festival Time Use Analysis, hvor visualiseringer af gps-data giver indblik i, hvor lang tid gæsterne bruger på forskellige aktiviteter som at lytte til musik, gå, sove, hænge ud og ved hvilke scener, boder eller ruter. Et tredje projekt vil med hjælp af avanceret kunstig intelligens kunne opdele de anonymiserede festivalgæster i forskellige overordnede typer, som gør det nemmere for festivalen at udvikle og målrette services til behov. Et fjerde projekt, som er sammen med IBM, går ud på at udvikle en model, som kan forudsige salg af flæskestegssandwichs, mojitos og kaffe, så boderne har de rette varer på hylderne, og der er en chance for, gæsterne kan få ønske nummer 1.

Projektleder og ekstern lektor Per Østergaard Jacobsen fra CBS har været med til at udvikle rammerne for projektet over de seneste tre år og ser forskning i brug af big data på Roskilde Festival som helt unik i et internationalt perspektiv.

- Det er fantastisk for os og visionært af Roskilde Festival at åbne dørene for projektet. Det er vi meget taknemmelige for. Roskilde Festival er set fra en forskervinkel helt unik i global sammenhæng med så mange datakilder og mulighed for analyser af adfærd og forbrugervaner, som kan bruges til at udvikle smartere byer og relevante produkter, siger han.

Er du Bart eller Liza?
Men forskningen handler ikke kun om big data på Roskilde Festival. Et helt andet projekt står professor Anker Brink Lund bag. Han har studeret det sociale liv blandt frivillige på Roskilde Festival. Altså alle dem som får mulighed for at deltage gratis på festivalen mod at lægge en arbejdsindsats enten i en drinksbod, på scenerne, som vagt eller nogle af de mange andre funktioner som sådan en kæmpe non-profit festival har behov for.

Brink Lund har i Roskildes årsskrift (side 24-25) opdelt de frivillige i fire arketyper inspireret af The Simpsons. Lisa; pligtopfyldende og yder en ekstra indsats for reel medindflydelse. Bart; leverer minimalt med arbejde for ellers at feste. Homer; selskabelig og holder sig til ét bestemt frivillig-"sjak" uden for alvor at være interesseret i resten af festivalen. Marge; foreningsfrivillig og kommer for at tjene penge til sin forening – ikke for musikkens skyld.

For flere oplysninger kontakt Roskilde Festival email press@roskilde-festival.dk og mobil +45 30108281 eller CBS’ pressekontakt.
 

Sidst opdateret: Communications // 02/09/2020