De økonomiske konsekvenser af en #metoo-skandale

Ny forskning fra Copenhagen Business School viser, at sexchikane på arbejdspladsen går alvorligt ud over virksomhedens værdi.

23/03/2021

Shutterstock
Foto: Shutterstock

“Sexchikane har store konsekvenser for offeret. Men sexchikane bør også være noget, ledere og investorer har fokus på af økonomiske årsager, da det kan få markedsværdien til at falde markant på meget kort tid,” siger lektor Ulf Nielsson fra Institut for Finansiering på Copenhagen Business School.

Forskningen viste, at en virksomheds børsværdi falder med 1,5 % i kølvandet på anklager om sexchikane, hvilket svarer til et gennemsnitligt tab på 450 mio. dollars for de undersøgte virksomheder. På langt sigt genvandt de berørte virksomheder kun omkring halvdelen af værditabet.

Forskerne undersøgte næsten 200 hændelser med sexchikane. Mange af dem fandt sted i velkendte virksomheder som fx Disney, Tesla, Amazon, Google og Facebook, finansielle virksomheder som fx Goldman Sachs og Morgan Stanley samt populære medievirksomheder som The New York Times og Fox.

Her så forskergruppen, at tabet var endnu større, hvis den administrerende direktør var involveret. Og hvis skandalen fik stor pressedækning, kunne det stige til op til 6,5 % af aktiekursen. Dog kunne virksomheden afbøde faldet en smule, hvis den kom pressen i forkøbet og selv rapporterede om hændelsen.

Undersøgelsen er publiceret i Journal of Corporate Finance.

Ny viden

For at samle data har forskerne gennemgået engelsksprogede nyhedsarkiver fra januar 2005 til februar 2019 i Nexis Uni-databasen for at afdække hændelser med sexchikane – fra  nedsættende kommentarer til uønsket fysisk adfærd og seksuel tvang.

Derudover har forskerne foretaget en kombineret søgning i Nexis Uni og Google News på Standard & Poor’s 500-aktieindeks, hvilket gav næsten 200 hændelser fra hele verden, hvoraf 78 % af dem fandt sted i USA. De fandt også ud af, at i 88 % af tilfældene kom anklagen fra kvinder.

I modsætning til psykologien og sociologien, som har bred dokumentation for de negative konsekvenser af sexchikane for individet, har man ikke undersøgt sexchikanens umiddelbare indvirkning på virksomhedens værdi før nu. Derudover adskiller sexchikane sig fra typiske virksomhedsskandaler som fx svindel eller brud på arbejdslovgivningen, da de ikke er drevet af profit eller økonomisk vækst.

“Forskningen sætter skub i tingene ved at sætte tal på, hvordan en metoo-skandale kan skade en virksomhed økonomisk,“ tilføjer Ulf Nielsson.

Bundlinjen

Forskerne anbefaler virksomhederne at have en forebyggende strategi på plads, da sexchikane udgør en seriøs risiko for virksomheden, og konsekvensen er til at føle på rent økonomisk. At en skandale kan være potentielt ødelæggende for virksomheden kan retfærdiggøre, at virksomhederne bruger mange penge og ressourcer på at forhindre, at sådanne sager opstår og kan reagere prompte, hvis de skulle opstå.

“Virksomheder bør indse, at det også vil komme dem til gavn (og ikke kun offeret) at forebygge og reagere på sexchikane, da det i sidste ende går ud over deres bundlinje,“ afslutter Ulf Nielsson.

Undersøgelsen ’#MeToo: Sexual harassment and company value’ er forfattet af Mads Borelli-Kjaer og Laurids Moehl Schack fra Boston Consulting Group og Ulf Nielsson from Copenhagen Business School.

Sidst opdateret: Sekretariat for Ledelse og Kommunikation // 11/07/2023