Nyt medlem til CBS’ bestyrelse

CBS får nyt, eksternt medlem af bestyrelsen den 15. juni 2021. Alfred Josefsen udtræder samtidig efter otte år i bestyrelsen.

02/06/2021

Photo: Claudia Dons
Foto: Claudia Dons

CBS’ udpegningsorgan har efter indstilling fra CBS’ indstillingsorgan udpeget Louisa Loran som nyt eksternt medlem af CBS’ bestyrelse. Louisa Loran erstatter Alfred Josefsen, der har siddet otte år i CBS’ bestyrelse.

Louisa Loran har siden januar i år været Head of Supply Chain Industry Solutions EMEA i Google Cloud. Louisa er bachelor fra CBS fra 2002 og har tidligere været Marketing Innovation Director for Diageo Western Europe og Vice President i A.P. Møller-Mærsk.

Louisa Loran træder ind i CBS’ bestyrelse den 15. juni 2021, hvor hun supplerer de øvrige bestyrelsesmedlemmer:

Torben Möger Pedersen, formand
Michael Rasmussen, næstformand
Gunnar Bovim
Sarah Langkjær Diemar
Lilian Mogensen
Sara Louise Muhr
Tobias Munch
Jesper Rangvid
Mia Cudrio Thomsen
Mette Vestergaard

Sidst opdateret: Sekretariat for Ledelse og Kommunikation // 11/07/2023