Det bliver lettere for ansøgere fra Region Sjælland at komme ind på CBS

CBS tilpasser optagelseskriterier for at fremme social og geografisk diversitet

30/01/2024

Foto: Kasper Kristoffersen/CBS

På CBS kommer størstedelen af de danske studerende fra Storkøbenhavn eller Nordsjælland. For at opnå større mangfoldighed har CBS besluttet at justere kriterierne for vurderingen af ansøgere i kvote 2 ved optaget på CBS' bacheloruddannelser. Flere af justeringerne sker allerede ved dette års optag.

Det betyder blandt andet, at erhvervserfaring fra udviklingsregioner i EU, dvs. de mindre økonomisk udviklede regioner, vil vægte højt i den samlede kvote 2-vurdering.

I Danmark er Region Sjælland defineret som en sådan region, men vurderingen gælder for alle EU-borgere, der ansøger i kvote 2 på CBS.

”Region Sjælland ligger geografisk tæt på CBS og udgør en naturlig del af vores opland. Alligevel ser vi ikke mange studerende fra denne region. Vi føler et ansvar for at styrke området og har i årevis været aktive på lokale gymnasier, herunder gennem vores masterclasses. Ved at inddrage erhvervserfaring fra regionen i den samlede vurdering af kvote 2 kan vi skabe bedre muligheder for, at talentfulde unge fra f.eks. Skælskør eller Vordingborg får bedre adgang til CBS," siger konstitueret rektor på CBS, Inger Askehave.

Myte at der er lighed i adgangen til uddannelser i Danmark

I Danmark hører vi ofte, at alle har lige adgang til uddannelse, men det er desværre en myte. Det nuværende optagelsessystem, som primært fokuserer på karakterer, favoriserer bestemte samfundsgrupper

- Alex Klinge, Equal Opportunities Officer, CBS

Udover at inddrage erhvervserfaring fra udviklingsregioner omfatter de foretagne justeringer også ændringer i specifikke adgangskrav, en reduktion i vægten på aktiviteter som udlandsophold og øget fokus på diversitet i vurderingen af motiverede ansøgninger.

Baggrunden er, at man på CBS mener, at det eksisterende optagelsessystem favoriserer børn fra akademikerhjem og ressourcestærke hjem.

"I Danmark hører vi ofte, at alle har lige adgang til uddannelse, men det er desværre en myte. Det nuværende optagelsessystem, som primært fokuserer på karakterer, favoriserer bestemte samfundsgrupper. Men det samme gælder for kvote 2, hvor der typisk vægtes udlandsophold, højskoleophold og motiverede samtaler, hvilket også giver fordele til studerende fra ressourcestærke hjem," forklarer CBS' Equal Opportunities Officer, Alex Klinge.

Ifølge ham resulterer denne praksis i, at både CBS og erhvervslivet går glip af talent.

”Selvom studerende fra Nordsjælland statistisk set har en lidt højere gennemsnitskarakter, må vi antage, at der er flere unge fra resten af Sjælland, der har potentialet til at gennemføre en uddannelse på CBS," påpeger han og tilføjer:

”For eksempel, hvis du bor i Nykøbing, dine forældre er ufaglærte, du har haft ansvar for indkøb og søskendepasning, og du opnår et snit på 7 i din studentereksamen. Den præstation kan være lige så stor som din venindes, der har fået 10, bor i Nærum, har akademikerforældre og har kunnet fokusere fuldt ud på gymnasiet. Selvom dit faglige niveau lige nu på papiret er lidt under hendes, kan dit faglige potentiale sagtens være det samme – eller større!"

Til gavn for både de unge studerende og erhvervslivet

Vi tror, at det er nødvendigt at indføre nogle kriterier, der kan kompensere for nuværende geografiske og sociale skævheder, for lige nu går vi og samfundet glip af en masse talenter

- Anna Thomasson, uddannelsesdekan, CBS

CBS’ uddannelsesdekan, Anna Thomasson, understreger, at de nye tilpasninger ikke indebærer, at CBS slækker på de faglige krav, men snarere inkluderer andre faktorer i vurderingen:

”Vi mener, at karakterer er vigtige. Men de bør ikke altid stå alene, for nogle gange fortæller de ikke hele sandheden om dit potentiale. Vi tror, at det er nødvendigt at indføre nogle kriterier, der kan kompensere for nuværende geografiske og sociale skævheder, for lige nu går vi og samfundet glip af en masse talenter,” siger hun.

Hun forudser også, at større diversitet i de studerendes baggrunde vil ruste alle studerende til bedre at påtage sig ansvar for samfundsudviklingen, samtidig med at øget diversitet blandt studerende vil styrke kvaliteten og relevansen af CBS’ uddannelsesmiljøer.

"På CBS uddanner vi vores studerende til at tage ansvar for samfundsudviklingen. Vi erkender, at erhvervslivet i stigende grad skal bidrage til løsningen af aktuelle udfordringer som grøn omstilling, klimakrise og digitalisering. Dette kræver medarbejdere, der kan belyse forskellige perspektiver, og derfor argumenterer vi for at fremme større social og geografisk diversitet på vores studier. Vi tror på, at forskellige baggrunde og tilgange er med til at udfordre og udvikle, hvilket ofte resulterer i bedre resultater," tilføjer Anna Thomasson.

Sidst opdateret: Sekretariat for Ledelse og Kommunikation // 08/02/2024