Kommentar vedr. ansættelsen af en tidligere Wall Street-mægler

Nyheder

En tidligere Wall Street-mægler kendt for sin involvering i finanskrisen, som senere blev forsker ved University of Chicago, er ansat som adjunkt ved Institut for finansiering.

 
22/10/2018

Institut for finansiering har ansat Fabrice Tourre i en adjunktstilling per 15. august. Der har været opmærksomhed i danske medier om ansættelsen, derfor kommer her begrundelsen for ansættelsen og baggrund om forskeren.

CBS tager skarpt afstand fra enhver form for uetisk adfærd, herunder Fabrice Tourres adfærd i forbindelse med gennemførslen af en større handel som ansat ved Goldman Sachs tilbage i 2007. FT modtog efterfølgende en bøde på USD 850.000 for dette ved et civilt søgsmål. CBS var opmærksom på det forhold, da FT blev ansat som adjunkt per 15. august. Ansættelsen blev imidlertid foretaget på baggrund af især to overvejelser. For det første har FT en enestående forskningsmæssig kompetence i feltet mellem makroøkonomi og finansiering. Han har som forsker udviklet sofistikerede teoretiske modeller til forståelse af især risikofaktorer i statsobligationer. Modellerne kan blandt andet anvendes til bedre at forstå faktorerne bag gældskriserne i Latinamerika i 1980’erne og Asien i 1990’erne. Dermed kan lignende gældskriser bedre undgås i fremtiden.

For det andet mener CBS ikke, at forkert adfærd bør betyde livslang udelukkelse fra forskning og undervisning, hvis den pågældende person har udvist åbenhed omkring forholdene, har bidraget til offentlighedens forståelse af forholdene og/eller har handlet således, at en gentagelse af forholdene kan udelukkes. I denne forbindelse er det værd at bemærke, at the Securities and Exchange Commission (svarende til Finanstilsynet) aldrig har udelukket Fabrice Tourre fra at arbejde for en finansiel institution, og at han derfor kunne være fortsat med at arbejde på Wall Street.

Fabrice Tourre forlod den finansielle sektor i 2012 for at blive ph.d.-studerende i økonomi ved University of Chicago. Han blev efterfølgende ansat ved Northwestern University. Begge universiteter er blandt verdens bedste inden for økonomi.

Fabrice Tourre har således vist, at han både ønsker og er i stand til at bidrage med forskning på det absolutte topniveau til gavn for studerende og samfundet. Vi har tillid til FT’s evner til at forske og undervise. Vi har ligeledes fortsat tillid til CBS-studerendes selvstændige og kritiske vurdering af deres undervisere og undervisning.

For flere oplysninger kontakt forskningsdekan Søren Hvidkjær, mail: sh.research@cbs.dk, eller pressekontakt

 

Sidst opdateret: Communications // 25/10/2018