Forskertalenter modtager bevillinger

Tre unge forskere fra CBS har hver modtaget Sapere Aude DFF-Forskertalent-bevilling fra Det Frie Forskningsråd

15/12/2015

bevillinger til forskere på CBS

Billede(fra venstre): Jörg Claussen, Christoph Houman Ellersgaard, Lasse Folke Henriksen.

Som der står på Uddannelses- og Forskningsministeriets hjemmeside: ”Sapere Aude DFF-Forskertalent-bevillingen bliver givet for at styrke vækstlaget i dansk forskning og give de mest talentfulde forskere de bedste betingelser for at gennemføre forskning på højt, internationalt niveau”.

Mandag d. 14. december var Christoph Houman Ellersgaard, ph.d., Jörg Claussen, post.doc., og Lasse Folke Henriksen, adjunkt, blandt de 40 forskertalenter på danske universiteter, der hver modtog en bevilling på en halv million kroner. 

Læs mere om CBS-forskerne, og hvorfor de har modtaget bevillingerne:

Christoph Houman Ellersgaard
Ph.d. Christoph Houman Ellersgaard ved Department of Business and Poltics har modtaget bevillingen på baggrund af et forskningsprojekt om, hvordan elitepersoner forstår og bruger deres netværk. Forbindelser skabt gennem elitenetværk er en måde at søge indflydelse på, som vi endnu ikke ved meget om, hvordan fungerer i Danmark.
Læs mere

Jörg Claussen
Jörg Claussen er post.doc. ved Institut for Innovation og Organisationsøkonomi, og hans forskningsprojekt handler om omstillingen til genanvendelige energikilder på individniveau. Projektet tager afsæt i et unikt datasæt for at afgøre, hvad der får individer til at beslutte at installere solceller.
Læs mere 

Lasse Folke Henriksen
Adjunkt Lasse Folke Henriksen fra Department of Business and Politics sætter med sit forskningsprojekt fokus på erhvervsledere og undersøger, hvordan sociale netværk bliver brugt til at blive siddende på magten. Projektet gør et pionerarbejde ved som det første af sin slags at anvende registerdatabaser fra Danmarks Statistik til at konstruere historiske netværksdata over ledelseslaget i dansk erhvervsliv.
Læs mere 

 
Sidst opdateret: Communications // 17/12/2017